verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
5 april 2016 joods-onroerend-goed nieuws

Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam

Terugbetaling Erfpachtboetes opgelegd na WO II en Niet Opgevraagde Tegoeden Gemeentegiro

In het kort
Erfpachters en Rekeninghouders WOII of hun nabestaanden kunnen verzoeken indienen voor terugbetaling Erfpachtboetes en Niet Opgevraagde Tegoeden Gemeentegiro.
Op deze pagina – Terugbetaling Erfpachtboetes opgelegd na WO II en Niet Opgevraagde Tegoeden Gemeentegiro

Vanaf 4 september 2015 kunnen rechthebbenden of hun nabestaanden een aanvraag doen voor terugbetaling van niet opgevraagde tegoeden bij de Amsterdamse gemeentegiro. Dit geldt ook voor ten onrechte betaalde erfpachtboetes, die zijn opgelegd wegens achterstalligheid van betalingen van erfpachtcanons gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De aanvragen worden behandeld door de onafhankelijke Stichting Individuele Terugbetalingen Amsterdam (Stichting ITA). Deze stichting is op initiatief van de gemeente Amsterdam opgericht en heeft de opdracht gekregen om terugbetalingsaanvragen te onderzoeken, beoordelen en hierover een besluit te nemen. De Stichting heeft haar voorbereidende werkzaamheden afgerond en neemt vanaf deze week aanvragen in behandeling. Meer informatie over de werkwijze van de stichting en contactgegevens van de stichting zijn te vinden op de website www.stichtingita.com.

Niet Opgevraagde Tegoeden Gemeentegiro
Door onderzoek in de archieven van de Gemeentegiro in 2012 en 2013, uitgevoerd door de heer H.G.M. Blocks, zijn alle rekeningen die in de oorlogsjaren ‘slapend’ zijn geworden op naam teruggevonden. Van een groot aantal hiervan is ook na WO II het saldo niet opgevraagd en bij de gemeentegiro achtergebleven. Het gaat concreet om 789 particuliere en 99 zakelijke rekeningen. Deze rekeningen zijn in de jaren 1940 t/m 1949 toegevoegd aan de niet-opgevraagde tegoeden en niet uitbetaald in de onderzochte periode (1940 t/m 1954). De particuliere en zakelijke namenlijsten treft u op deze pagina aan.
Zie: https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/terugbetaling/

Erfpachtboetes
Daarnaast heeft het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) onderzoek gedaan naar boetes die zijn opgelegd aan uit concentratiekampen, gevangenschap of onderduik teruggekeerde Amsterdammers wegens niet betaalde erfpachtcanons. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een lijst van 240 erfpachters, door wie of voor wie na de oorlog terecht bezwaar is gemaakt tegen de opgelegde boete, maar aan wie de opgelegde boete niet of slechts voor een deel is kwijtgescholden. Daarnaast is er een lijst waarvan uit de onderzochte boetedossiers niet duidelijk is geworden wat er destijds met het verzoek tot kwijtschelding van de erfpachtboete is gebeurd. Ook deze namenlijsten treft u op deze pagina aan.
Zie 

Indien uw naam of de naam van een familielid op de lijst voorkomt, kunt u een aanvraag doen tot terugbetaling van het niet-opgevraagde tegoed en/of de erfpachtboete. Dit kan ook als u of uw familienaam niet op de lijst voorkomt maar u toch in aanmerking denkt te komen voor terugbetaling. De aanvraagformulieren treft u aan op de website van de stichting ITA.

Contact
Stichting ITA is te bereiken per telefoon, email of post.

  • Telefoon: tijdens kantooruren: 020-552 2069 (Antoinette Wilschut, gemeente Amsterdam)
  • Email: info@stichtingita.com
  • Postadres: Stichting ITA,Postbus 15851,1001 NJ Amsterdam