verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
3 november 2011 getto-uitkeringen

Nieuwe versie regelgeving werken in getto's – deel 2

Nieuwe regelgeving gettowerk – vervolg

In aansluiting op het op 23 september geplaatste artikel “Nieuwe regelgeving gettowerk” blijken recent en met name voor Nederlanders belangrijke wijzigingen te zijn doorgevoerd.
In tegenstelling tot de criteria voor slavenarbeid gelden heeft Duitsland bepaald dat in het kader van het gettowerk Amsterdam als open getto moet worden gezien. Dit houdt in dat veel Nederlandse joden wel in aanmerking kunnen komen voor de €2.000,- compensatie; zie ook het artikel van 23 september j.l.
Het VBV adviseert dan ook met klem om een aanvraag in te dienen. De volgende punten zijn daarbij van belang.

1) Het Amsterdamse getto is erkend; nu echter als ‘open getto’.

2) Een vervolgde die in een gesloten of open getto verbleef en daar zonder dwang heeft gewerkt, kan rechthebbend zijn voor de compensatie van € 2.000,-. Dit bedrag wordt uitgegeven door de Sociale Verzekeringsbank te Bonn.

3) Er is geen leeftijdslimiet; alleen belangrijk is dat men heeft gewerkt. Als u toen een kind was, zou u geholpen kunnen hebben met het doen van allerlei klusjes die kinderen onder dit soort omstandigheden kunnen doen. Werk moet dus worden gezien in de ruimste zin van het woord; werk is het feitelijke criterium om rechthebbend te zijn. Als de vervolgde gewerkt heeft onder dwang in of buiten het getto is hij/zij niet rechthebbend. Gevangenschap in een getto is evenmin voldoende om rechthebbend te zijn.

4) Vervolgden die nog niet hebben aangevraagd, worden aangeraden om dit zo snel mogelijk te doen. Let op de sluitingsdatum >> 31-12-2011 <<.

5) De Claims Conference onderhandelt met de Duitse overheid om de sluitingsda-tum te laten vervallen; tot op heden geldt nog steeds die sluitingsdatum van 31 december van dit jaar. Iedereen die meent in aanmerking te komen, moet zo snel mogelijk aanvragen.

6) Alhoewel in principe eerder afgewezen aanvragen automatisch worden heropend, adviseert de Claims Conference om zelf contact op te nemen en te informeren naar de status van die indertijd afgewezen aanvraag. Contactmogelijkheden (telefoon, adressen, enz.) staan vermeld onderaan dit artikel.

7) Ook alle overige contactgegevens alsmede de link naar het aanvraagformulier staan onderaan vermeld. Let er op dat dit formulier wel digitaal kan worden ingevuld maar niet kan worden opgeslagen; dus direct uitprinten na het invullen of eerst uitprinten en vervolgens handmatig invullen.

8) Nabestaanden van personen die voorheen werden afgewezen, kunnen alsnog rechthebbend zijn. Zie ook advies onder 6). Nieuwe aanvragen voor inmiddels overleden personen worden niet gehonoreerd.

De Claims Conference deelt mee dat autorisatie van de aanvraagformulieren is toege-staan voor de volgende organisaties of instellingen:Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV), Joodse kerkgenootschappen en Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

Contactmogelijkheden the Ghetto Fund/ BADV agency in Bonn, Duitsland via de post:
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)
53221 Bonn, Germany

Telefoon: +49(0)22899 7030 1324
Centrale nummer als dit doorkiesnummer moeilijk is te bereiken: +49(0)22899 7030-0
Fax: +49 (0) 3018 7030-1140

E-mail: ghettoarbeit@badv.bund.de
Website: www.badv.bund.de

Hoe een formulier te verkrijgen?
Via onderstaande link van de Claims Conference kunt u een formulier (Engels- of Duitstalig) downloaden:
http://www.claimscon.org/index.asp?url=badv-apply