verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
29 mei 2013 verslag

Protesten NIOD lijken te werken

VBV-bestuur wacht ontwikkelingen af
Zorg over het toekomstig beheer van het archief van het VBV leidde tot een bericht op 21 mei j.l. Vooralsnog lijken gewijzigde standpunten voldoende zekerheden te bieden voor een goed beheer van de bij het NIOD ondergebrachte archieven. Met een vinger aan de pols volgt het VBV echter alle, door het NIOD geschetste plannen. In de publicatie van het NIOD hieronder leest u over de koerswijzigingen.
 
NIOD wordt niet gesplitst
De splitsing van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) gaat niet door. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ziet er na protesten van het NIOD van af.
Volgens de plannen moesten de onderzoekers van het NIOD het pand aan de Herengracht in Amsterdam verlaten en zich elders in de stad bij andere wetenschappers voegen. Het archief van het NIOD zou niet mee verhuizen.
Het NIOD voelt niets voor zo’n splitsing omdat zijn publieksfunctie daardoor in het gedrang zou komen. Nu het plan van de baan is, is er opluchting, al moet nog worden afgewacht hoe de nieuwe plannen van de KNAW uitpakken

Nauwer samenwerken
Volgens woordvoerder David Barnouw zouden de oude plannen de missie van het NIOD ernstig doorkruisen. Veel bezoekers willen weten wat er met hun opa of overgrootmoeder is gebeurd. “Als je je archieven heel ergens anders hebt, moet je zeggen: kom maar terug, misschien hebben we morgen wat gevonden. Dat is niet de manier om met soms delicate zaken om te gaan”, zegt Barnouw.
Hij sluit niet uit dat het NIOD met andere instituten naar een ander pand in de Amsterdamse binnenstad verhuist. Daartegen heeft hij geen bezwaar, als het archief maar meegaat.
De KNAW wil dat het NIOD nauwer samenwerkt met tenminste vier instituten: het Koninklijke Instituut voor Taal-. Land- en Volkenkunde (KITLV), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut.