verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 april 2020 nieuws

Beth Shalom en Corona-besmetting leiden tot ongerustheid

Zorg en onrust over sterftecijfers bij Beth Shalom

Berichten in nieuwsmedia en vragen van donateurs en vrienden van het VBV hebben het VBV-bestuur doen besluiten om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te vragen om een onderzoek in te stellen naar het abnormaal hoge sterftecijfer onder de bewoners van Beth Shalom die merendeels tot de doelgroep van het VBV behoren.

Afgelopen weken kwamen bij het VBV steeds meer verontrustende berichten binnen rond Corona-besmettingen bij bewoners van Beth Shalom. Niet alleen het aantal besmettingen met het inmiddels beruchte Covid-19-virus maar ook de aantallen zieke en gestorven bewoners werden steeds meer alarmerend en moeten zeker als disproportioneel worden beschouwd.
Mede op verzoek van hen die het VBV met vragen en opmerkingen hebben benaderd is er allereerst contact geweest met Beth Shalom zelf. Oorzaken en gevolgen bleven in gesprek met de leiding echter beperkt tot aannames en vooronderstellingen. Onder meer werd aangegeven dat mogelijk het Poerim-feestje een startpunt zou zijn geweest maar ook veelvuldig in- en uitlopen van bezoekers en/of personeel worden als oorzaken van het binnenbrengen van Corona genoemd. Alhoewel wordt aangegeven dat men de uitgevaardigde regels van overheidswege heeft opgevolgd bleef het onduidelijk op welk tijdstip noodzakelijke voorzorgsmaatregelen werden ingesteld.
Duidelijke signalen uit de samenleving lijken te zijn genegeerd. Te denken valt daarbij aan regels rond contactbeperking en afstand houden onder meer bij het Amstelland ziekenhuis die eind februari werden ingesteld en het inreisverbod in Israël van vóór 8 maart voor reizigers onder meer uit Nederland.
Hopelijk leiden de resultaten van een IGJ-onderzoek tot helderheid over oorzaken, kan daar lering uit worden getrokken en kunnen calamiteiten als deze daardoor worden voorkomen.

Het persbericht dat het VBV hedenochtend uit heeft laten gaan kunt u lezen door te klikken op: VBV-Persbericht-BethShalom-13-04-2020