verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 augustus 2008 artikel-2-uitkeringen claims-conference

Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds

In het kader van het verstrekken van zo veel mogelijk eensluidende informatie wordt de onderstaande, door JMW opgestelde tekst, op de VBV-site geplaatst via het aanklikbare PDF bestand.
Dit mede n.a.v. een door JMW nog te plaatsen advertentie in het NIW.