verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
2 maart 2019 belastingen

Publicatie Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën verzocht zowel VBV als JMW de officiele tekst te publiceren om daarmee een grote groep belanghebbenden te bereiken.
Inmiddels werd ook door de belastingdienst rechtstreeks informatie verzonden aan personen die voorheen getto-uitkeringen in hun aangifte hadden opgenomen.

Voor de toekomst hoeven mensen de uitkeringen niet meer aan te geven. Het is echter voor de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 mogelijk eerdere aangiften te laten herzien.

Voor alle duidelijkheid zetten wij hier nog eens op een rijtje welke uitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016 niet meer worden belast voor inkomstenbelasting en premieheffing:

 

1) Artikel 2-uitkeringen van de CC (Claim Conference)
2) Getto-uitkeringen van de DRV (Deutsche Rentenversicherung)
3) NGJ-uitkeringen van Duitse Ministerie
4) Herstelbetalingen onder de naam ‘Wiedergutmachung’

De publicatie van het Ministerie van Financiën:
Correctie aangiften en toeslagen door Belastingdienst vanwege getto-uitkeringen.

Zoals eerder door ons aangekondigd, worden diverse oorlogsuitkeringen die Duitsland verstrekt in het kader van de Wiedergutmachung met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 niet meer gezien als inkomen voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Het gaat om uitkeringen op grond van:
de ‘Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto’ (ZRBG, de zogenoemde getto-uitkering)

  • de ‘Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung (BEG-uitkeringen)
  • het ‘Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens‘ (NJG-uitkeringen/HNG-fondsuitkeringen)

Doordat de uitkeringen geen inkomen meer zijn voor de inkomstenbelasting en de uitkeringen ook niet meer meetellen bij het toetsingsinkomen voor de toeslagen, kan het zijn dat u minder belasting verschuldigd bent of dat u recht heeft op een (hogere) toeslag.

Hoe gaat het nu verder?
De Belastingdienst werkt op dit moment aan de uitvoering van het besluit. Dat betekent onder andere dat zij alle mensen die zo’n uitkering ontvangen, voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de veranderingen. Daarna kunnen ze voor deze mensen nagaan:

  • of en zo ja, hoeveel belasting zij terugkrijgen
  • of het recht op een toeslag of de hoogte ervan verandert

De Belastingdienst heeft de uitkeringsgerechtigden die bij hem bekend zijn een brief gestuurd over wat de wijziging voor hen kan betekenen. Niet alle uitkeringsgerechtigden zijn bekend bij de Belastingdienst. De Nederlandse overheid heeft daarom ook aan ons gevraagd de regeling kenbaar te maken. Het doel is om ook de mensen die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn te bereiken.

Krijgt u een van bovenstaande uitkeringen en heeft u géén brief van de Belastingdienst ontvangen? En heeft u aangifte gedaan in 2016 of 2017 waarin u de uitkering heeft aangegeven? Dan kunt u een verzoek om aanpassing van uw aanslag richten aan:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. IBR/Getto-uitkering

Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen. Wij kunnen u met de juiste mensen bij de Belastingdienst in contact brengen. U belt ons op telefoonnummer 0229 – 503519, of vanuit het buitenland op + 31 229 – 503519.