verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 maart 2020 artikel-2-uitkeringen claims-conference nieuws

Claims Conference: wijziging regelgeving Artikel-2 en Child Survivor Fund

Belangrijkste onderhandelingsresultaten van Claims Conference
en Duitse overheid

Velen onder u ontvingen vermoedelijk reeds bericht over recente wijzigingen in de criteria voor een Artikel-2-uitkering van de Claims Conference. Zij die voorheen waren afgewezen op grond van een te hoog inkomen of te groot vermogen werden mogelijk rechtstreeks door de Claims Conference per brief benaderd. 

Wijzigingen waardoor u nu wellicht in aanmerking komt voor een Artikel-2-uitkering:
1) Het jaarlijks toegestane inkomen is verhoogd tot 45.000 euro. NB: AOW, pensioenen en WUV worden niet als inkomensbestanddelen beschouwd.
2) Het toegestane vermogen is verhoogd tot €900.000. NB: Het eigen huis waar een rechthebbende aanvrager zelf in woont wordt niet tot het vermogen gerekend.

Nieuw en aanvullend voor Artikel-2-uitkeringen
Vanaf 01-01-2020 geldt dat een in leven zijnde weduwe of weduwnaar van een artikel-2-gerechtigde gedurende maximaal negen maanden een uitkering van €513,=/maand kan ontvangen indien:
1) De Artikel-2-gerechtigde is overleden na 01-01-2020;
2) De Artikel-2-gerechtigde zelf een Artikel-2-uitkering ontving;
3) De weduwe/weduwnaar was gehuwd met de Artikel-2-gerechtigde op het tijdstip zijn/haar overlijden.
Voor meer informatie zie:
http://www.claimscon.org/what-we-do/compensation/background/article2/

Child Survivor Fund
Dit fonds van €2.500,= per persoon werd enkele jaren geleden opgericht t.b.v. nog levende joodse kind-overlevenden geboren na 01-01-1928. Dit fonds keert nu ook uit aan joodse personen die deel uitmaakten van het ‘Kindertransport’ onder voorwaarde dat:
1) Jonger waren dan 21 jaar tijdens het transport, georganiseerd door derden, niet door de Duitse regering en zonder ouders;
2)Transport vanuit het Duitse Rijk of vanuit door Duitsland geannexeerde gebieden;
3) Transport dat plaats vond tussen 09-11-1938 en 01-09-1939 of was goedgekeurd door Duitse autoriteiten na 09-11-1938 maar vóór 01-09-1939.

Claims Conference <> Postfach 900534 <> Frankfurt am Main <> Duitsland <>
Tel: +49 69 970 7010