verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
1 november 2019 belastingen getto-uitkeringen

Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Getto-uitkeringen nu belastingvrij vanaf 2014

31 oktober heeft Staatssecretaris Menno Snel besloten om de sedert kort bestaande regeling voor getto-uitkeringen alsmede uitkeringen in het kader van Wiedergutmachung welke golden met terugwerkende kracht tot 01-01-2016 verder te vervroegen dus nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Het oorspronkelijke besluit van medio 2018 hield in dat getto-uitkeringen met terugwerkende kracht tot 01-01-2016 geen invloed meer zullen hebben op het verzamelinkomen/wereldinkomen en op het premie-inkomen. Dit is onder meer van invloed op huursubsidies en zorgtoeslagen. Nu deze belastingregeling met twee jaren is vervroegd zijn subsidies en toeslagen voor een groter aantal mensen veiliggesteld.
De uitspraak van het gerechtshof, medio 2019, waarover eerder op deze website werd gepubliceerd, bepaalde dat de vrijstelling van getto-uitkeringen diende te gelden vanaf het moment dat aan klager een getto-uitkering werd toegekend na het besluit van de Duitse overheid om ook Amsterdam als Getto te erkennen. In die procesvoering is kennelijk het jaar 2014 genoemd waardoor deze regeling helaas niet geldt voor de enkeling die reeds in 2013 een dergelijke getto-uitkering ontving.
De belastingdienst is tegen het besluit van het Hof niet meer in cassatie gegaan waardoor dit besluit definitief is geworden.
Destijds heeft het VBV-bestuur onder aanvoering van de toenmalige voorzitter Flory Neter het Duitse Ministerie uiteindelijk kunnen overtuigen dat Amsterdam daadwerkelijk als getto moest worden gezien. Eerst daarna konden voor werkers in het Amsterdamse getto ook deze getto-uitkeringen worden aangevraagd.

Voor verder informatie en de brief aan de Tweede Kamer klik op onderstaande link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z20833&did=2019D43464