verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 augustus 2013 getto-uitkeringen

Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart

Proces inzake gettofonds tegen BADV opgestart
Na de recente oproep om afgewezen aanvragen voor het gettofonds bij het VBV aan te melden, kwamen er vele reacties binnen. De oproep van het VBV betrof uitsluitend afwijzingen wegens het ontkennen van het Amsterdamse  getto.

Met medewerking van JMW en de Israëlische organisatie Irgoen Holland kwamen bijna 100 aanmeldingen binnen. Deze lijst met bijbehorende gegevens is door de advocaat van het VBV samen met de overige processtukken ingediend.

Duitse brief
Een aantal afgewezen aanvragers zond een in het Engels gesteld bezwaar naar de BADV. Zij kregen antwoord in vrijwel onbegrijpelijk Duits.
Onze volmaakt tweetalige vriend die eerder bij vertalingen was betrokken, schreef daarover: “In het laatste derde gedeelte van de tekst staan een paar woorden, die ik nog nooit gehoord heb, waarvan ik de betekenis niet kan raden en die ook niet in mijn grote dikke vette woordenboek staan.”
Begrijpelijk dat ook voor ontvangers van zo’n brief dit onbegrijpelijke taal was.

Resultaat tot nu
Een bezwaarbrief in het Engels bleek niet toegestaan. De advocaat van het VBV in Duitsland heeft de rechtbank en BADV op de hoogte gebracht en er is met partijen overeengekomen dat alle afzonderlijke bezwaren worden samengevoegd in een enkele procedure.
Een ambtenaar van de BADV deelde nog mee dat men de uitspraak van de recht-bank als bindend zal beschouwen.
Over het vervolg wordt u uiteraard via deze weg op de hoogte gehouden.