verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
4 april 2012 artikel-2-uitkeringen

Persbericht inzake Artikel 2

Op 4 april 2012 werd door de redactie van vbvinfo het onderstaande persbericht verzonden.

 

PERSBERICHT:

VERVOLGDEN VERWIJTEN STAATSSECRETARIS
KILLE HOUDING EN RIGIDE TOEPASSING WET

Premieheffing op smartengeld uitkering onaanvaardbaar

Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) heeft een klemmende oproep aan de Staatssecretaris van Financiën gedaan om een Duitse smartengeld uitkering aan Nederlandse holocaust- overlevenden vrij te stellen van premieheffing volksverzekeringen.
Tijdens de jaarvergadering van het VBV werd met algemene stemmen een petitie aangenomen waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen niet langer op rigide wijze de wet toe te passen en de enkele honderden holocaust- overlevenden in Nederland die uit Duitsland een zgn. Article 2- uitkering ontvangen vrij te stellen van premieheffing over deze smartengeld- toelage.
Door het Duitse smartengeld wel mee te tellen in het toetsingsinkomen wordt deze groep van overlevenden ernstig gedupeerd omdat zij het risico lopen tal van subsidies te verliezen en er per saldo veelal nog op achteruit gaan.
Het VBV verwijt de staatssecretaris in de petitie zich richting holocaust- overlevenden even hard en kil op te stellen als de Nederlandse overheid in de jaren direct na de oorlog deed.