verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 mei 2018 belastingen getto-uitkeringen

Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij

Overheid nu toch solidair met holocaustoverlevenden
Gisterenmiddag 18 mei werd een delegatie van het VBV-bestuur bestaande uit Flory Neter (voorzitter), Eddy Neter (redacteur website) en Henry Neeter (bestuurslid/redacteur INFO) samen met Ronald Vecht en Inge Prenzlau ontvangen bij de Staatssecretaris Menno Snel.
Na jaren van strijd over de fiscalisering van getto-uitkeringen werd ons medegedeeld dat het Ministerie van Financiën en VWS samen een oplossing vonden waarbij de overheid de kosten voor haar rekening neemt.
Staatssecretais Snel en zijn team kregen het uiteindelijk voor elkaar: volledige fiscale vrijdom van alle getto-uitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 2016.

Vrijdag 18 mei 2018 werd dan ook een gedenkwaardige dag. Ronald Vecht en het VBV-bestuur, tevens de initiatiefnemers van de petitie met acties naar parlement en regering, vernamen dit besluit als eersten uit de mond van de staatssecretaris tijdens de ontvangst op het ministerie. De Tweede Kamer werd direct daarna per brief geïnformeerd.

Voorzitter Flory Neter met haar VBV-bestuur was al twee jaren bezig om een regeling tot stand te krijgen toen vorig jaar Ronald Vecht te hulp kwam en het proces in een stroomversnelling bracht.
Het was zijn moeder, mevrouw Prenzlau, die eveneens werd geconfronteerd met de weinig elegante wijze waarop haar inmiddels verkregen getto-uitkering dreigde te worden afgeroomd door de Nederlandse fiscus onder het motto ‘regels zijn regels’
Gezamenlijk werd begin 2018 (zie ook archiefstukken hiernaast) een petitie opgestart ondersteund door een brief van het Simon Wiesenthal Centre aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ruim 6000 sympathisanten uit vrijwel alle delen van de wereld ondertekenden deze petitie.

Tijdens de bijeenkomst bleek echter hoezeer Staatssecretaris Snel en zijn ambtenaren begaan waren met de doelgroep van amper 150 oude tot zeer oude mensen. Snel toonde zich dan ook zeer verheugd over de gevonden weg welke, zoals hij vertelde, voor het ministerie een moeizaam fiscaal-juridisch traject was gebleken dat wel nog wettelijk moet worden vastgelegd en waarbij iedere precedentwerking volledig moet worden uitgesloten.

De regeling houdt in dat getto-uitkeringen niet meer behoeven te worden opgegeven bij de belastingaangifte. De terugwerkende kracht vanaf 2016 zal mogelijk iets meer werk veroorzaken als de aangifte is ingediend en aanslagen zijn betaald. Zie voor details van het besluit de link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/18/oplossing-voor-ontvangers-getto-uitkering

Flory Neter bracht ook de NGJ-uitkering onder de aandacht. Deze eveneens Duitse uitkering, waarvoor hoogstens vijftien mensen in Nederland in aanmerking komen, is vrijwel gelijk aan de Artikel-2-uitkering van de Claims Conference. Ook hierover zal men in Duitsland gegevens opvragen om een gefundeerd besluit te kunnen nemen.
Bij het feestelijk getinte afscheid werd dank overgebracht aan staatssecretaris en zijn team. Het komt vermoedelijk maar zelden voor dat alle partijen zich zo gelukkig en tevreden voelen bij een fiscaal besluit van het Ministerie van Financiën.
Namens het VBV-bestuur kan worden gezegd dat er met respect en grote vreugde wordt gekeken naar deze elegante en betekenisvolle oplossing.