verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
22 april 2009 artikel-2-uitkeringen nieuws

Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2

In dit schrijven geeft de Duitse ambassadeur duidelijk aan men alleen voor Artikel 2 in aanmerking kan komen als men voor eigen gevangenschap een compensatie heeft ontvangen en voor het verlies van een of meerdere ouders.
De Duitse overheid blijft dus vooralsnog bij het standpunt dat indien u voor uzelf voor het dragen van een ster CADSU heeft ontvangen u niet als rechthebbend voor artikel 2 wordt beschouwd.
Uiteraard is het VBV het zeer oneens met dit standpunt en bespreekt deze onrechtvaardig op dit moment in New York met de directie van de Claims Conference. Wij houden u van dit bezoek op de hoogte.