verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
12 juni 2008 artikel-2-uitkeringen

Verbeteringen Artikel 2

De inzet van het VBV inzake het Artikel 2 fonds is niet voor niets geweest. Zie ook de in deze site opgeslagen correspondentie van het VBV met de Bondsdag van Duitsland. Mede door druk van het VBV is het de Claims Conference in haar onderhandelingen met de Bondsdag gelukt om verbeteringen aan te brengen inzake enige zeer grote onredelijkheden m.b.t. de CADSU. Vervolgden die in de 60-ger jaren CADSU ontvingen wegens de dood van een of meer familieleden werden uitgesloten van een uitkering. Vanaf nu zullen zij wel rechthebbend zijn. Uiteraard moet men dan wel aan de overige, geldende criteria beantwoorden. De nieuwe overeenkomst houdt ook een verbetering in voor Holocaustoverlevenden die een Nederlander waren en gevangen waren in een van de concentratiekampen. Zij, die voorheen in deze categorie werden afgewezen – wegens CADSU-uitbetalingen – kunnen nu wel in aanmerking komen voor een artikel-2-uitkering. Tevens worden de uitkeringen verhoogd met 8 procent. De uitkering van 270 euro gaat naar 291 euro per maand. Tot zover een samenvatting van de belangrijkste punten uit het persbericht van de Claims Conference. Voor uitgebreidere informatie wordt u verwezen naar de site van de Claims Conference.