verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
24 februari 2020 getto-uitkeringen nieuws

Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Getto-uitkeringen belastingvrij vanaf 2014

31 oktober heeft Staatssecretaris Menno Snel besloten om de sedert kort bestaande regeling voor getto-uitkeringen alsmede uitkeringen in het kader van Wiedergutmachung welke golden met terugwerkende kracht tot 01-01-2016 verder te vervroegen dus nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Het oorspronkelijke besluit van medio 2018 hield in dat getto-uitkeringen met terugwerkende kracht tot 01-01-2016 niet meer van invloed zijn op het wereldinkomen en op het premie-inkomen. Hierdoor komt het totale  inkomen niet in een hogere belastingschijf en wordt voorkomen dat onder meer huur-subsidies en zorg-toeslagen zouden komen te vervallen. Dit is nu dus met twee jaren vervroegd.
Een en ander is het gevolg van de uitspraak van het gerechtshof, medio 2019, waarover eerder op deze website werd gepubliceerd. De belastingdienst is tegen het besluit van het Hof niet meer in cassatie gegaan waardoor dit besluit definitief is geworden.
Het was destijds het VBV-bestuur dat onder aanvoering van de toenmalige voorzitter Flory Neter, uiteindelijk het Duitse Ministerie heeft kunnen overtuigen dat Amsterdam daadwerkelijk als getto moest worden gezien. Eerst daarna konden voor werkers in het Amsterdamse getto ook deze getto-uitkeringen worden aangevraagd.

Voor verder informatie en de brief aan de Tweede Kamer klik op onderstaande link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z20833&did=2019D43464