verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
3 januari 2021 in-memoriam

Gerrit Kornalijnslijper overleed in een van de laatste dagen van 2020. Wie was Gerrit?


In memoriam Gerrit Kornalijnslijper, 1946 – 2020

Maandagochtend 28 december 2020 in alle vroegte kregen wij het droeve overlijdensbericht van Gerrit Kornalijnslijper. Hij was de man die een belangrijke rol speelde in het verhaal over de ‘Kosman-viool’, waar Flory onderzoek naar deed en waar Leo van Gelderen in de meest recente editie VBV-nieuws verslag van deed. Gerrit zocht en vond onder meer nog een kleindochter in de VS waardoor enkele foto’s het verhaal konden versieren.
Gerrit werd ongeveer 10 jaar geleden geveld door een hersenbloeding waarvan hij gelukkig herstelde; helaas kon hij niet meer werken in zijn eigen vakgebied. Veerkrachtig als hij was begon hij met genealogie als zijn grote hobby die bijna wetenschappelijk werd  benaderd en tot kunst werd verheven.
Onze eerste ontmoeting met Gerrit was zo’n vijf jaar geleden. Ons werd gevraagd om een door anderen opgestarte en totaal vastgelopen aanvraag Claims Conference weer nieuw leven in te blazen. Het leveren van bewijs voor onderduik bleek geen eenvoudige zaak. Het werd een droeve speurtocht naar het verleden. Niet dat er iets mis was met het geheugen van de cliënt, maar het bewijs was wel letterlijk in rook opgegaan. Uit een stapel papieren kwam gelukkig een zeer uitgebreide stamboom te voorschijn; zo uitgebreid dat ik problemen had om uit te vinden wie nu precies behoorde tot de naaste familieleden. Geluk was met ons want op de laatste bladzijde stond een adres en een telefoonnummer en dat bleek van Gerrit Kornalijnslijper. Wonend op nauwelijks vijf minuten rijden was een afspraak snel gemaakt. Met zijn uitleg kon het nodige bewijs worden geleverd. De aanvraag werd gehonoreerd en een vriendschap werd geboren.
Gerrit bracht vele joodse families in kaart en de familiaire onderlinge raakpunten zijn opzienbarend en soms verbijsterend. Gerrit had dan ook geen wetenschappelijk onderzoek nodig om te bewijzen dat alle Europese joden binnen 8 generaties aan elkaar verwant zijn.

Recent riep ik Gerrits hulp weer in bij de speurtocht naar de viool van Alexander Kosman. Binnen een mum van tijd wist hij relevante informatie te vinden inclusief adres en telefoonnummer van de nog in leven zijnde kleindochter in Amerika. Alhoewel hij maar één hand volledig kon gebruiken ging hij als een speer door alle voor hem beschikbare archieven op internet. Zelfs schroomde hij niet om Poolse gemeenten naar gegevens te vragen. Hij was de genealogische wereldreiziger bij uitstek die vanachter zijn computer families ontrafelde. Voor mijzelf vond hij uit dat de  Polakken-stamvader een ‘Schriftgeleerde’ was die vanuit Opper Silezië hier naar toekwam en werd benoemd in Hindeloopen. Sindsdien bekijk ik Hindeloopen toch wel met andere ogen en met nog meer respect.

Na een goed geslaagde open-hart-operatie in het AMC werd Gerrit voor een kort verblijf teruggebracht naar het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Na enkele dagen mocht hij weer naar huis waar thuiszorg het verder overnam. Corona bleek de grote spelbreker en was uiteindelijk oorzaak van het trieste en onverwachte overlijden.
Hij laat ons in verbijstering achter. Niet alleen wij maar ook het VBV is een maatje kwijt dat altijd klaar stond om feitenmateriaal te zoeken en te vinden of om advies te geven. Ieder verzoek van ons was voor hem weer een uitdaging.
Wij zullen deze grote, kleine en bijzondere man missen.