verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
16 maart 2018 nieuws svb-wuv-wubo

Afschaffing antihardheid WUV – SVB versus wetgever

Afschaffing antihardheid WUV, niet door wetgever, maar door uitvoeringsorgaan

Regelmatig stuiten wij op WUV-afwijzingen van mensen, die vóór het einde van de oorlog geboren zijn, die vooral aan tweedegeneratieproblematiek lijden vanwege de vervolgingen van één of beide ouders. Tot 2002 konden deze mensen gelijkgesteld worden met een vervolgde op grond van art 3 lid 2 WUV.
In 1994 heeft de wetgever bepaald, dat deze gelijkstelling niet meer geldt voor mensen, die nà de oorlog geboren zijn.

Solidariteitsplicht
De WUV zou op gelijke manier toegepast blijven worden ten aanzien van personen geboren vóór het einde van de oorlog.
In de Kamerstukken bij deze wetswijziging in 1994 staat uitdrukkelijk dat voor die mensen nog steeds de solidariteitsplicht geldt en dat zij dus gelijkgesteld kunnen worden.
In januari 2002 heeft de Pensioen- en Uitkeringsraad, nu de Sociale Verzekeringsbank afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, beslist dat tweedegeneratieproblematiek niet meer tot gelijkstelling met een vervolgde zal leiden.

Onjuiste uitvoering van de wet
De PUR, SVB is het uitvoeringsorgaan van de WUV. Dat betekent dat zij de wet alleen kunnen uitvoeren, maar niet de wet (gedeeltelijk) kunnen afschaffen.
Het VBV probeert nu met een advocaat om dit “beleid” te veranderen.
Wij houden u op de hoogte.