verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 oktober 2015 nieuws uitkeringen-algemeen

Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood

Nieuws over Lost Childhood — Verloren Jeugd 

Tijdens het recente overleg op 24 oktober in Bonn met de afvaardiging van het Duitse Ministerie van Financiën werden de uitkeringen ‘Lost Childhood’ (‘Verloren kinderjaren’) ter sprake gebracht . Daarbij stond de vertraagde uitbetaling aan rechthebbenden centraal.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 24-08-2015 via deze site waarin uit een andere bron werd geciteerd, blijkt dat Claims Conference (CC) geen enkele blaam treft. De CC heeft het afgesproken deel van rechthebbenden (een vastgelegd percentage) uitbetaald. Daarmee was men de verplichting nagekomen welke was vastgelegd in 2014 tijdens de Conferentie in Berlijn over deze Verloren Kinderjaren.
Voor de uitbetaling van de volgende groep rechthebbenden moest worden gewacht op aanvullende financiële middelen welke door de Duitse overheid zou worden gestort.
En daar ontstond het probleem aangezien een volgende tranche niet direct beschikbaar bleek mede door onvoorziene uitgaven wegens de grote instroom van vluchtelingen onder meer vanuit Syrië. Bovendien, zo deelde dr. Dirk Langner (hoogste ambtenaar ) mee, was het aantal rechthebbenden aanzienlijk groter dan men bij het ministerie had ingeschat.
Van de ‘pot’ Humanitaire Fondsen 2015 waaruit moet worden betaald, is de bodem zichtbaar. Hetzelfde fonds dus dat de kosten ophoest t.b.v. vluchtelingen.

Voortgang uitbetaling
Verheugend is dat men toch een uitweg heeft weten te vinden. Langner deelde Flory Neter mee dat op 16 oktober werd besloten om alsnog in 2015 een bedrag van €50.000.000,- vrij te maken t.b.v. de uitbetaling door de CC aan rechthebbenden ‘Verloren Jeugd’. Het laatste deel komt dan naar verwachting in 2016 beschikbaar.
Het lijkt duidelijk dat men zich ook bij de CC duidelijk heeft verslikt in de grote hoeveelheid aanvragen die moeten worden gehonoreerd. Er wordt naar gestreefd om het deel dat ten laste komt van de Duitse overheid voor de Kerst uit te betalen waarna de CC weer verder aan de volgende groep kan uitbetalen.