verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
30 maart 2016 claims-conference nieuws

Claims Conference en onbetaalde uitkeringen

Claims Conference en uitkeringen ‘Lost Childhood’

Naar aanleiding van vele e-mails, brieven en telefoontjes over het uitblijven van betaling van het Lost Childhood Fund kreeg het VBV vrijwel per kerende e-mail antwoord op vragen van voorzitter Flory Neter. Het betreft hier de eenmalige uitkering van €2.500,- voor ‘Verloren Jeugd’, een uitkering waarover in augustus 2014 overeenstemming werd bereikt en waarvan ook het bedrag toen werd vastgesteld.

De Claims Conference schreef daarover het volgende:
Iedereen die in februari jl. een brief ontving waarin de uitkering werd toegezegd maar dit bedrag nog niet heeft ontvangen, wordt geadviseerd zijn/haar bankgegevens, dus IBAN en BIC nogmaals te sturen aan:
Claims Conference
Gräfstrasse 97
60487 Frankfurt – Duitsland
Dit schrijven moet tevens worden voorzien van een datum en een originele handtekening.

Van personen die in februari 2016 nog geen enkel bericht ontvingen, wordt aangenomen dat die aanvragen nog in staat van behandeling zijn. De laatste betalingen vanuit het bovengenoemde fonds dateren van 29 februari 2016.
Voorts schreef de CC dat kan worden aangenomen dat alle aanvragen in de ‘afwerkingsfase’ zijn en vele aanvragers wachten nog op de uitbetaling van deze €2.500,-.
Hieronder het originele schrijven van de CC:

Dear Flory Neter,

Thank you for your inquiry.
All members who received an approval letter in Feb 2016 concerning a CSF payment and did not receive it until now, should send us their bank details (IBAN and BIC/ SWIFT) again, signed and dated by themselves.

All others who did not receive a letter, we suggest that their claims are still in process.
The last CSF payment was made on Feb 29, 2016 (value date).
In the whole, half of all CSF claims were finalized now. So, there are still a lot of claimants waiting.

Hope, this information answered your question.
Yours sincerely,

Claims Conference
Logistical Center
Graefstr. 97
60487 Frankfurt
Germany