verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 maart 2009 nieuws svb-wuv-wubo

Kennismaking met de heer Stoov

Inzake de overgang PUR SVB is het bestuur van het VBV van mening dat het goed is om kennis te maken met een ieder die in de toekomst een belangrijke rol zal gaan spelen in de financi?le afhandeling van de oorlogswetten. .

Wil Groen en Flory Neter waren recent op bezoek bij de heer Stoove, directeur van de Sociale Verzekeringsbank.

Een van de onderwerpen was dat voor onze leden de SVB m.b.t. de oorlogswetten tot nu toe de grote onbekkende was.

Aangezien het voor de heer Stoove niet mogelijk is om op onze jaarvergadering te komen spreken, kwamen wij overeen dat de heer Stoove zich op de website van het VBV zou presenteren aan de doelgroep.

Kennismaking met de heer Stoov? van de SVB

Wil Groen en Flory Neter hebben het gesprek met de heer Stoove als heel plezierig ervaren.

Het is mij een genoegen de Sociale Verzekeringsbank bij u te mogen introduceren.
Dit is des te meer van belang omdat wij per 1 januari 2011 de taken van de PUR gaan overnemen.

Laat ik voorop stellen dat wij ? Raad van Bestuur en medewerkers van de SVB ? buitengewoon vereerd zijn met het verzoek van Staatssecretaris Jet Bussemaker om de uitvoering van de bijzondere wetten straks te mogen uitvoeren.

En ik beloof u dat wij dat met respect voor uw persoonlijke geschiedenis zullen uitvoeren.

Wij begrijpen heel goed dat u met een zekere argwaan naar de SVB kijkt. Wij zijn een grote organisatie met ruim 3500 medewerkers en 4,8 miljoen klanten.

Wij hebben echter vanaf 2006 een omslag gemaakt van een sterk op de afhandeling van dossiers gerichte organisatie naar een organisatie waar de burger en de dienstverlening voorop staat.
In 2008 hebben wij de zogenaamde callcentra afgeschaft. Belt u met de SVB dan krijgt u een collega van ons aan de telefoon die uw vragen beantwoordt en de zaak afhandelt.
Dus niet ? zoals u vaak zal overkomen ? toets een 1, 2 of 3 en nog een keer en dan een medewerker die u adviseert om toch maar een brief te schrijven.
Voor onze klanten die van internet gebruik maken bieden wij internetservice. U hoeft dan niet meer de deur uit om uw zaken met ons te regelen.

Overigens hebben we met de Staatssecretaris afgesproken dat wij in 2011 een aparte eenheid opzetten voor Pensioenen Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen binnen ons kantoor in Leiden.
Het PUR-personeel dat overkomt, zal bij elkaar blijven en u blijven dienen.
U kunt dus ook altijd ervoor kiezen om uw vragen in Leiden af te handelen.
Ons kantoor staat bovendien heel dicht bij het NS Station in Leiden.

De SVB is de oudste overheidsorganisatie voor de Sociale zekerheid. Wij bestaan
108 jaar. In die jaren hebben we een goede reputatie opgebouwd. En dat willen we zo houden. Wij zijn ook met onze tijd meegegaan en zullen dat ook blijven doen.
Het is onze ambitie om de overgang van PUR naar de SVB voor u zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.
U mag er niets van merken.

Door de taak van de PUR bij de SVB onder te brengen lost de Staatssecretaris een belofte in. De belofte dat de dienstverlening tot en met de laatste klant van de PUR op een kwalitatief goede manier wordt uitgevoerd. Binnen een grote organisatie als de SVB kan dat gemakkelijker dan binnen een steeds kleiner wordende PUR.

Voor mij persoonlijk is de opdracht van de Staatssecretaris bovendien van grote betekenis.
Tien jaar heb ik voorzitter mogen zijn van de Stichting Pelita en momenteel ben ik voorzitter van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek.
Hoewel ik na de oorlog geboren ben (1947) heb ik door mijn jaren in Nederlands- Indi? en de gedwongen overtocht (1957) naar Nederland een bepaald gevoel meegekregen voor het leed dat velen van u is aangedaan.
Mijn waardering en bewondering voor de ?oorlogsgeneratie? is groot.
U verdient een respectvolle bejegening.
De SVB zal zich daartoe inspannen.

Erry Stoov?
Voorzitter Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank