verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 juni 2014

Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-Indië

RECHTHEBBENDEN GEZOCHT VOOR OPENSTAANDE CLAIMS

Met als uitgangspunt het bewijsmateriaal voor het uitgebleven rechtsherstel voor de Indische gemeenschap, gepubliceerd in het boek ‘Opgevangen in andijvielucht‘ van journalist Griselda Molemans, is de Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) op zoek naar rechthebbenden voor de eerste twee claims: voormalige dwangarbeiders aan de Birmaspoorlijn en hun erfgenamen die nooit geweten hebben van de compensatie waar ze recht op hebben en gezinnen die tussen 1 december 1957 en 1 september 1962 Indonesië dan wel Nederlands Nieuw-Guinea moesten ontvluchten met achterlating van alle bezittingen.

Na de onafhankelijkheid van de kolonie Nederlands-Indië eind 1949 zagen Nederlandse staatsburgers, onderdanen en inheemse loyalisten zich gedwongen hun geboorteland te verlaten. Tussen 1950 en 1970 vertrokken zo’n 380.000 ontheemden in meerdere golven uit de nieuwe republiek Indonesië vanwege hun loyaliteit aan ‘Koningin, volk en vaderland’. Rechtsherstel op basis van nooit uitbetaalde backpay en pensioenen, nooit uitgekeerde verzekeringspolissen en banktegoeden na de Japanse bezetting en compensatie op grond van buitenlandse herstelbetalingen is tot op de dag van vandaag uitgebleven. Rechthebbenden kunnen zich aanmelden via info@andijvielucht.nl of

per post: Stichting TFIR, p/a Bijlmerdreef 966, 1103 JT Amsterdam, Nederland.

Aanvullende informatie is te lezen op: www.andijvielucht.nl/blog/claims