verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
29 januari 2018 belastingen getto-uitkeringen nieuws

Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!

Petitie tegen immorele belastingheffing over getto-vergoedingen, klik op de link hieronder

>>> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl <<<

Ons dringend verzoek: stuur deze petitie zo veel mogelijk door aan een ieder die solidair is met onze strijd tegen dit onrecht.

In het kader van de gesprekken binnen de Vaste Commissie van Financiën en de Overheid over de fiscaliteit van de Gettobetalingen hebben wij een petitie opgesteld om nogmaals ons standpunt kracht bij te zetten. Daar hebben wij dringend uw hulp bij nodig. Wij vinden belastingheffing over deze gettovergoedingen immoreel en onnodig!

>>>Teken daarom via de link hieronder en ondersteun deze actie. Uw hulp is hierbij dringend nodig.

 >>> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl  <<<

Wat passeerde en bleek
In eerste instantie werd de Kamercommissie Financiën door de regering er nog van overtuigd dat de handelwijze van het Ministerie van Financiën correct en juist zou zijn onderbouwd ook al ontbrak nog steeds het in dit kader belangrijke en enkele jaren eerder uitgebrachte advies van de landsadvocaat.

Terechte twijfel ontstond echter naderhand bij enige Tweede Kamerleden; reden om alsnog de tekst van het advies van de Landsadvocaat op te vragen. Minister, staatssecretaris en ambtenarenapparaat blijken nu de hakken in het zand te hebben en weigeren vooralsnog om de tekst van dit advies van de landsadvocaat vrij te geven. Reden weer voor enige achterdocht en zeker voor vraagtekens.
Bovenstaande gang van zaken was reden voor prof. dr. Peter Essers om zich in het artikel “Amoreel of immoreel” (zie ook bericht 15-01-2018) onder meer te verbazen over het feitelijk buitenspel zetten van de Kamercommissie en daarmee ook de hele Tweede Kamer. Essers plaatst de nodige kanttekeningen bij de gang van zaken, bij de besluitvorming en bij de onderbouwing daarvan.
Voor uitgebreidere informatie zie ook onze vorige berichten op deze website van 15-01-2018 en 17-01-2018 over deze kwestie.
Zie daartoe kolom rechts >>> Actueel Nieuws.