verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
22 mei 2016 gezocht nieuws

Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.

Oproep:

Wie kan Frits van der Starre op het spoor zetten van familie van
Anna van der Starre – Neter (10 juni 1912)?
Anna woonde in Amsterdam en was getrouwd met Franciscus van der Starre, huisschilder. Zij hadden twee of drie kinderen. Anna werd op 31 januari 1944 in Auschwitz vermoord. Haar kinderen hebben waarschijnlijk de oorlog overleefd.

De namen van kinderen die bekend zijn:
1.Elisabeth van der Starre,  geboren 1937
2.Catharina van der Starre, geboren 1939
3 (?) Johannes van der Starre, geboren 1934 ?

Kinderen of kleinkinderen van haar kunnen nog in leven zijn!

Nog bekende adressen destijds in Amsterdam welke gegevens zijn gebaseerd op uittreksel archief gemeente Amsterdam:
a. tot 1933          Overamstelstraat 27 III achter
b.                       Blasiusstraat 146 II
c. tot 1944          Christiaan de Wetstraat 14 I

Graag informatie naar: fritsvanderstarre@planet.nl