verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 oktober 2011 nieuws

Beth Shalom en kort geding

Op de 5de oktober werd onderstaande brief verzonden aan het advocatenkantoor Van Doorn. Dit is tevens het kantoor dat Beth Shalom zal bijstaan in het kort geding dat het VBV zeker aan zal spannen indien geen bevredigende oplossingen worden geboden welke leiden naar een gegarandeerde optimale bejaardenzorg.
Tot op heden werd geen officieel antwoord van dat kantoor ontvangen.

Als het niet ander kan, dan……
De eerdere eis van het VBV was dat de huidige manager van Beth Shalom zou worden ontslagen dan wel op non-actief zou worden gesteld. Die eis blijft onverminderd van kracht.
Verwacht werd dat via de raadsman van het VBV vóór 12 oktober een antwoord tegemoet kon worden zien; antwoord dus op de brief welke hieronder is afgedrukt. Dat antwoord is tot op heden niet ontvangen.
Het VBV-bestuur heeft de Raad van Toezicht van Beth Shalom, langer dan wenselijk werd geacht, toch ruim de tijd gegeven om officieel en positief te reageren.
Het ontbreken van positieve reacties op de brief hieronder zou het wel eens noodzakelijk kunnen maken om een kort geding alsnog aan te spannen.

Wordt vervolgd.

Geachte collega,

Dank voor uw brief van 28 september jl.

Mijn cliënte heeft er goede nota van genomen dat de kwaliteit van de zorg alle aandacht heeft van uw cliënte. De gewenste hoge kwaliteit van de zorg is ook voor mijn cliënte de enige motivatie voor haar verzoek aan uw cliënte zoals verwoord in mijn brief van 17 augustus jl.

Cliënte gaat ervan uit dat in de mededeling in uw brief dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg volledig ligt bij de heer Collette impliceert dat de huidige bestuurder niet in de gelegenheid is – direct of indirect – invloed uit te oefenen. Indien dit verondersteld uitgangspunt niet juist zou zijn, verzoek ik u mij zulks per omgaande mee te delen.

Ik breng uw cliënte voorts onder de aandacht dat cliënte mij heeft geïnstrueerd zonder nadere aankondiging over te gaan tot de maatregelen zoals aangegeven in mijn brief van 17 augustus jl. in het geval zij niet uiterlijk 12 oktober a.s. de overtuiging heeft gekregen dat de huidige bestuurder vanaf die datum niet langer direct of indirect betrokken is bij de bedrijfsvoering.

Met vriendelijke groet,

H.H.Q. Abeln