verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 oktober 2015 getto-uitkeringen nieuws roma-sinti

VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti – – – Akkoord gettostatus Asterdorp

Roma en Sinti krijgen tegemoetkoming

Met een omvangrijke agenda was voorzitter Flory Neter op 17 oktober in Bonn voor het jaarlijkse overleg met het Duitse Ministerie van Financiën. De gettostatus van Asterdorp tijdens WO-II was weliswaar het eerste agendapunt maar de totstandkoming van een regeling voor de al zo lang slepende kwestie rond Roma en Sinti was toch de hoofdmoot.

Een jaar terug werd tijdens het overleg in Bonn gesproken over de onredelijkheid dat er voor de Roma en Sinti nog nooit, sinds WO-II een uitkering of uitbetaling was geregeld. Bonn had daar begrip voor en de meegegeven aanvraagformulieren werden direct op de website van het VBV gepubliceerd. Die formulieren waren tot dan toe totaal onbekend.
Er bleken twee grote juridische obstakels, te weten: nationaliteit/burgerschap (de Duitse nationaliteit) en de CADSU (Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen). Er moest worden onderzocht of ooit Cadsu aan deze mensen was uitbetaald.
Na onderzoek  van VBV, SVB en Duitse uitkeringsinstanties bleek dat geen uitkeringen in dit kader waren betaald.
In feite blijkt deze wet al sinds 1981 te bestaan onder de naam Compensatie Dispositiefonds. Hieronder vallen diegene die onrecht en/of gezondheidsschade hebben ondervonden en zijn vervolgd door de Nazi’s op grond van politieke oppositie, ras, godsdienst of ideologie.
Vermeld wordt hierbij een vergoeding van €2.556,46. Het betreft hier artikel 2.4 uit de regeling voor Nationaal Socialistisch Onrecht en betreft expliciet de niet-joodse slachtoffers.

Criteria in het kort
1)  Tenminste drie maanden in concentratiekamp. In bijzondere gevallen kan een uitzondering op deze tijdsduur worden, in uitzonderlijke gevallen, gemaakt.
2)  Verblijf in gevangenis of daarop gelijkende condities.
3)  Onderduik in onterende of uiterst moeilijke omstandigheden van tenminste 6 maanden. Dit laatste moet hebben geleid tot gezondheidsschade/invaliditeit van tenminste 50%.

De VBV-acties met plaatsing van aanvraagformulieren op deze website hebben tot nu toe geleid tot 21 aanvragen. Dat was mogelijk omdat de groep werd beperkt tot diegenen die in de oorlogsjaren in Nederland waren geregistreerd.
Na veel correspondentie is deze erkenning gelukt. Het VBV-bestuur is verheugd dat de Duitse overheid hiermee hun wens en inzet heeft getoond om dit langdurig onrecht enigszins recht te zetten. Binnenkort is dan ook een eenmalige persoonlijke betaling van €2.556,46  te verwachten aan rechthebbende Roma en Sinti. Let wel, het betreft hier dus een persoonlijke betaling waarbij niemand aan anderen iets is verschuldigd.
Het VBV verleent graag belangeloos medewerking aan diegenen die nog formulieren moeten invullen.

Asterdorp
Direct na afloop van het overleg vorig jaar waarbij drie Joodse wijken van Amsterdam als getto werden erkend, bleek dat in de opwinding was vergeten om Asterdorp (Amsterdam Noord) aan te kaarten. Ook Asterdorp, gebouwd bijna als een echt en ommuurd getto verdiende niet alleen in de ogen van het VBV deze erkenning.

Deze tekortkoming werd uiteindelijk goed gemaakt door Asterdorp in een later stadium in te brengen. Het VBV werd daarbij geholpen door cineaste Saskia van den Heuvel, een of misschien wel dé expert op het gebied ‘Asterdorp’. Hierover in het kort:

“In 1941 werd Asterdorp door de Duitsers in bezit genomen en eerst gebruikt om merendeels Duitstalige, gevluchte joden die eerst in het Gooi waren gehuisvest, onder te brengen.
Nadat zij waren weggevoerd was er plek voor rond 240 joodse Amsterdammers, die uiteindelijk ook naar Westerbork werden weggevoerd. Uit deze periode stamt de bijnaam “Klein Westerbork” voor dit complex”.

 

Asterdorp staat nu officieel op de lijst van getto’s. Niet iets om vrolijk van te worden, maar wel correct in het kader van historisch besef. De geschiedenis en de status van Asterdorp kan niet meer aan het historisch oog worden onttrokken. Meer over Asterdorp? Klik op onderstaande link:
http://www.ilovenoord.nl/2013/10/het-einde-van-de-wereld/