verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 februari 2018 nieuws uitkeringen-algemeen

Kort nieuws: Ledenvergadering VBV – WOB-procedure 22-maart – Over de Petitie

Zondag 18 maart 2018 >> Algemene Ledenvergadering VBV 

De algemene leden-/donateursvergadering van het VBV wordt zoals sinds jaren gebruikelijk gehouden in een van de zalen van Casa 400.
Het adres is Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. Zaal open 9.00 uur , aanvang huishoudelijk deel van deze vergadering om 10.45 uur.

Helaas heeft een aanval van griep ook de redactie van de INFO geveld. Als gevolg daarvan kan de gedrukte versie van BV-Nieuws met de agenda van deze vergadering enige dagen later dan gebruikelijk in uw brievenbus vallen. Daarvoor onze welgemeende excuses.

Belangrijke WOB-procedure inzake Getto-vergoedingen
Aanstaande donderdag de 22ste februari dient bij de Raad van State in Den Haag de zaak die VBV-lid mevrouw Prenzlau heeft aangespannen tegen de overheid. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wil zij inzage krijgen in het advies van de Landsadvocaat welk advies destijds aan de minister is gegeven inzake de Artikel-2 uitkeringen van de Claims Conference. Vanuit het ministerie wordt vooralsnog openbaarheid geweigerd omdat het advies van de Landsadvocaat persoonlijke beleidsadviezen zou bevatten en alleen zijn bedoeld voor intern beraad.

Uiteraard steunt het VBV mevrouw Prenzlau in deze kwestie en heeft verzocht om zich  te voegen bij dit beroep op de WOB. Dit verzoek werd echter afgewezen omdat het VBV geen direct belang zou hebben bij inzage van deze stukken.
Het spreekt voor zich dat het VBV-bestuur vertegenwoordigd is bij deze zitting op donderdag 22ste februari en zelf aanwezig zal zijn tijdens deze zitting.
Bijzonder is dat deze zitting staat vermeld op de persagenda van de Raad van State en mocht u komende donderdag in Den Haag zijn en gelegenheid hebben om 10.00 aanwezig te zijn zal dat erg op prijs worden gesteld.
Het betreft Zaaknummer 201705532/1. Voor nadere details en informatie klik op link hier>>>  https://www.raadvanstate.nl/agenda/persagenda.html?date=2018-02-22&year=2018&month=02 

Petitie ,  Petitie, Petitie

Op het moment dat dit werd geschreven, stond de teller op 2476. Bij lange na niet genoeg.
Wij doen daarom nog een keer een beroep op u om te tekenen en er ook bij uw familie, vrienden en kennissen er op aan te dringen om toch vooral te stemmen.
Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid een graantje meepikt van schadevergoedingen voor gedane  kinderarbeid tijdens het verblijf in een Nazi-getto.

Ga naar >> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl