verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
25 oktober 2013 getto-uitkeringen

Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds

Verzoek uitbetaling Gettofonds afgewezen
Zoals was te verwachten, heeft de rechter van het Verwaltungsgericht in Keulen gemeend te moeten beslissen dat de afhandeling m.b.t. het Gettofonds door de BADV juist was. Inhoudelijk is men nauwelijks op de zaak ingegaan.
Ook de rechter houdt vast aan een opgave uit 1951, van het Rode Kruis, dat alleen het gedeelte tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat gerekend kan worden tot ‘Getto van Amsterdam’. Dat er inmiddels sprake is van voortschrijdend inzicht en jurisprudentie voor handen is, was voor de Rechtbank geen aanleiding om de BADV naar huis te sturen met de opdracht om de criteria te herformuleren.

Jurisprudentie
In 2010 bepaalde de rechter in Baden-Württemberg dat er sprake was van ‘Gettoïsering’ als er van hogerhand en gerechtelijk zijde werd gedwongen om te verhuizen naar een plaats waar regels golden die bedreigend waren en vrijheid beperkend voor de Joden. Dat er in deze buurt ook nog andere bevolkingsgroepen woonden, deed aan de gegettoïseerde buurt niets af. Het feit dat die regels werden uitgevaardigd om deportatie te vereenvoudigen, maakte van een woonwijk een Getto. Aldus is het kort de uitspraak.

Ambtelijk afgehandeld, zaak gesloten
Met kennis van deze jurisprudentie en met de stellingname van het NIOD en Yad Vashem heeft de rechter geen rekening willen houden. Het was een kille afweging van ambtelijke en uitvoeringstechnische aspecten.
Ook het feit dat het gettopensioen veel coulanter is en er van uitgaat dat heel Amsterdam als getto moet worden gezien, was voor de rechter geen aanleiding om in ons voordeel te beslissen.

Principieel standpunt VBV
Voor het bestuur van het VBV was het en is het nu zeker een principiële zaak geworden. Wij zijn van mening dat, los van het geld, het leed dat de Nazi’s in Amsterdam hebben veroorzaakt alleen maar kon plaatsvinden door het instellen van Judenviertel. Gettoisering dus.
Komende week zal het bestuur samen met mr. Frank Mayer bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.
Deze feuilleton wordt uiteraard vervolgd.