verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
10 augustus 2011 antisemitisme-racisme verslag

Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag

De stichting BAN heeft met tevredenheid kennis genomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in Den Haag,
BAN beschouwt de uitspraak van de rechter als een belangrijke overwinning in haar streven om antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden krachtdadig te voorkomen of beëindigen.
Met klem wijst de stichting er op dat het hier om een principiële uitspraak ging.
Woordvoerder Hans Knoop: “ Daarom hebben we ook geen dwangsom geëist. Deze uitspraak is toepasbaar en van kracht op alle wedstrijden in het betaald voetbal. De rechter heeft het verweer van ADO dat het de spreekkoren tijdens de wedstrijd ADO- Ajax van 20 maart j.l. niet heeft opgemerkt als “ ongeloofwaardig “ van de hand gewezen en de club gelast in de toekomst daadkrachtig op te treden. Als waarschuwingen niet helpen dienen ADO en andere clubs de wedstrijd te staken. Dat is wat wij hebben geëist en het doet ons deugd dat de rechter het met ons eens is. Het belang van een fatsoenlijke samenleving gaat boven dat van een betaald voetbalorganisatie en in een fatsoenlijke samenleving passen geen antisemitische spreekkoren. Dat laatste vindt ADO ook, maar het weigerde tot dusverre er tegen op te treden “, aldus woordvoerder Hans Knoop.