verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
29 juli 2011 geen-categorie

Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom

In verband met het feit dat, tot op heden, nog geen enkele joodse instantie enige actie heeft ondernomen voelt het Verbond Belangenbehartiging zich verplicht onderstaande verklaring af te leggen:

Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) heeft met verbijstering kennis genomen van het deze maand door de Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgebrachte rapport over de kwaliteit van de zorg en de acute noodsituatie in Beth Shalom Buitenveldert en Amstelveen.Als belangenbehartiger van vele bewoners van Beth Shalom is het VBV van mening dat de i.v.m de mogelijke ernstige gevolgen voor de bewoners, directie en bestuur van deze zorginstelling hun functies ter beschikking moeten stellen en dat de aanstelling van een gekwalificeerde interim- manager die daadkrachtig de noodzakelijke maatregelen gewenst is.Uit het verslag van de inspectie blijkt dat er door gebrek aan management en gekwalificeerde medewerkers een in vele gevallen “hoog risicovolle” situatie voor de bewoners is ontstaan en de instelling onder curatele is gesteld.Op termijn dreigt zelfs een van overheidswege opgelegde sluiting van de instelling die nog een decennium geleden tot een der beste van het gehele land hoorde.Het VBV zal een oproep aan de subsidieverstrekkers doen om de financiële ondersteuning van Beth Shalom te bevriezen tot de huidige directie en bestuur hun functies hebben neergelegd en de weg hebben vrij gemaakt voor de aanstelling van een gekwalificeerde interim- manager.