verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
23 juli 2013 getto-uitkeringen

Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.

Dringend verzoek aan: 
Allen die een Engelse bezwaarbrief stuurden aan het hof van Appel in Duitsland inzake de BADV. Deze brief stond onlangs op deze site en is kort daarop verwijderd.

Wij verzoeken met klem:
Een ieder die bovengenoemde brief verstuurde, zich bij ons te melden via deze site of via info@vbvinfo.nl .
De advocaat van het VBV zal deze namen in zijn Bezwaar meenemen om te voorkomen dat een conflict ontstaat over het feit dat de verzonden brief in het Engels werd geschreven en niet in het Duits.