verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
2 augustus 2011 herdenkingen

Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje

Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje.
Tijdelijke tentoonstelling over drie generaties Indische Nederlanders

Drie generaties Indische Nederlanders, ieder op eigen wijze gevat in woord en beeld, prijken straks in Westerbork. Vanaf 14 augustus 2011 is de tentoonstelling Aanpassen! van stichting Nasi Idjo te zien.

Westerbork is een plek met een grote historische en emotionele waarde, in de eerste plaats door de meer dan honderdduizend Nederlandse Joden die via dit doorgangskamp werden gedeporteerd.

Veel minder bekend is, dat het kamp na de oorlog ook dienst deed als repatriëringskamp voor Indische Nederlanders. Aansluitend, van 1951 tot 1971, bewoonden bovendien meer dan drieduizend Molukkers Woonoord Schattenberg, zoals het kamp toen genoemd werd. Het Herinneringscentrum vond het tijd om deze Nederlands-Indische geschiedenis van Westerbork en het belang van herinneren te koppelen aan actuele thema’s als identiteit, veerkracht, dromen en thuisgevoel, thema’s die de rode draad vormen in Aanpassen!.

Bij de (besloten) opening op 14 augustus is directeur Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek aanwezig om de link te leggen tussen Bronbeek en de thema’s uit Aanpassen!. Ook zullen samenstellers/auteurs Vaya Nijhof en Iris Cousijnsen van Nasi Idjo een presentatie geven over het ontstaan van het project en in dialoog gaan met drie generaties uit een Indische familie. Theatermaker en singer-songwriter Patrick Neumann brengt een aantal nummers ten gehore, waaronder een muzikaal fragment uit de theatervoorstelling ‘Circus Bronbeek’.

Nasi Idjo, initiator en uitvoerende van zowel de tentoonstelling als het bijbehorende boek met dvd, zoekt in haar activiteiten voortdurend de dialoog over het Indisch erfgoed. Met Aanpassen! wil Nasi Idjo de Nederlandse samenleving laten kennismaken met een ogenschijnlijk geruisloos geïntegreerde – aangepaste – gemeenschap. De levensverhalen van de eerste generatie Indische Nederlanders, die vanaf 1945 gedwongen werden het voormalig Nederlands-Indië te verlaten, laten bovendien een nieuw licht schijnen op het huidige integratievraagstuk en de emotionele erfenis van een oorlog.

Met de derde generatie is gewerkt om hun identiteit en band met de grootouders te verbeelden in beeld, muziek, tekst en objecten. Voor het vastleggen van de tweede generatie is film gebruikt. De eerste generatie is gevat in indringende levensverhalen en portretten. Onder meer lid Raad van State Winnie Sorgdrager, singer-songwriter Wouter Muller en Joty ter Kulve-van Os, oud-bewoonster van het huis waar het akkoord van Linggadjati werd getekend, leverden hun bijdrage aan het project.

De tentoonstelling is tot en met 30 september 2011 te zien in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.