verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 februari 2014 getto-uitkeringen joods-maatschappelijk-werk

Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds

Dankzij de inspanningen van het VBV heeft het Duitse Ministerie van Financiën het principebesluit genomen om de definitie van het getto ‘Amsterdam’ te verruimen.
Onlangs is, na overleg tussen VBV, JMW en dit ministerie, bevestigd dat het gebied rond het Waterlooplein (de oude Jodenbuurt), de Rivierenbuurt en de Transvaalbuurt daaronder komen te vallen.
Om in aanmerking te komen voor het Gettofonds zijn er drie criteria, waaraan u alle drie dient te voldoen:

  1. U woonde als Jood tussen september 1941 en september 1943 in het getto van Amsterdam, d.w.z. in een straat die door het (onder het ministerie vallende) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) is erkend
    (JMW en VBV beschikken over de volledige straatnamenlijst),
  2. U verrichtte in Amsterdam, binnen of buiten het getto, werk (huishoudelijk werk in uw eigen woning wordt niet gezien als werk),
  3. De leeftijd die u in bovengenoemde periode had, was zes jaar of ouder. Wanneer u tussen de drie en zes jaar was, kunt u een aanvraag indienen, maar moet u nader toelichten wat het werk inhield.

Iedereen die reeds een aanvraag heeft ingediend kan op korte termijn een brief tegemoet zien van het BADV, waarin het volgende kan staan:

  1. Uw aanvraag wordt afgewezen, omdat u niet aan alle drie criteria voldoet,
  2. Uw aanvraag wordt toegewezen, omdat u aan alle drie criteria voldoet,
  3. Het BADV heeft nadere informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval wordt u verwezen naar JMW of het VBV om uw aanvraag te completeren.

Wanneer u uw aanvraag nog niet heeft ingediend en u voldoet aan de drie genoemde criteria kunt u uiteraard eveneens een beroep doen op JMW of het VBV.

JMW is op alle werkdagen tussen 9.30 – 12.00 uur telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 020-577 6 577.
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is bereikbaar onder nummer 020-673 3 233 of via deze website.

Het BADV is ook bereikbaar, onder nummer 0049 22899 7030-1324, alwaar men u in het Duits of Engels te woord kan staan.

HOEWEL AAN DE TEKST VAN DEZE ADVERTENTIE DE UITERSTE ZORG IS 
BESTEED, KUNNEN ER GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.