verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 september 2023 notulen-verslagen

Verslag jaarlijkse VBV-bijeenkomst op 10 september 2023

Jaarlijkse bijeenkomst VBV: ‘Het was goed en gezellig’

Door Leo van Gelderen
De bovenzaal van hotel Casa in Amsterdam vormde zondag 10 september het podium waarop de jaarlijkse traditionele bijeenkomst van het VBV werd gehouden. Het programma bestond uit een terugblik door voorzitter Flory Neter, een optreden van Theater Mondo Leone en een uitgebreide hight tea.
Voordat Flory Neter terugkeek, stelde zij zichzelf en de zaal de vraag:
,,Hoe nu verder? Immers, de grote strijd is gestreden. Ook al krijg ik nog wekelijks vragen van onze leden. Als vakbond hebben we de grote lijnen zoals het veiligstellen van de pensioenen geregeld. In die zin is voor het VBV de toekomst ongewis.”
Dat laatste geldt zeker niet voor de financiële situatie van het VBV. Hoewel de inkomsten dalen door het krimpende donateurs-bestand, beschikt het VBV nog steeds over een gezonde buffer waardoor naast alle overige activiteiten ook het steunen van goede doelen vooralsnog gewaarborgd blijft.
Voorzitter Flory Neter: ,,Daar zijn we blij mee zoals ik blij met jullie ben.” Daarmee doelde ze op de ongeveer zestig mensen die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om naar de jaarlijkse bijeenkomst te komen. De zaal was goed gevuld, al blijft het op een bestand van ongeveer zeshonderd donateurs nog steeds een magere afspiegeling.

Fotoarchief
In al die jaren dat het VBV deze bijeenkomsten hield, is er een enorm fotoarchief opgebouwd. Een waardevol archief vanwege het tijdsbeeld maar ook omdat op vele foto’s dierbaren staan waarvan er ook inmiddels in de loop der jaren zijn overleden.
Flory Neter: ,,De vraag rijst dan ook: Wat doen we met deze collectie?”
Uit de zaal kwamen suggesties als het maken van fotoboeken. Een app waarop ze terug te vinden zijn. Waarbij onmiddellijk de vraag rees of de huidige privacyregels dit mogelijk maken. Een ander idee was de kwalitatief mooiste foto’s te selecteren en aanbieden aan het Joods Historisch Museum. Het bestuur gaat zich over de toekomst van het archief buigen waarbij elke suggestie vanuit de mensen zelf welkom blijft.

Persoonlijke verhalen en Open Joodse Huizen
Vervolgens kwam het onderwerp ‘Huiskamerbijeenkomsten’ op tafel. Het betreft de bijeenkomsten in kleine kring waarbij eerste of tweede generaties hun verhalen vertellen. Flory was uitgenodigd voor zo’n bijeenkomst in Franeker waar bij binnenkomst honderd mensen in de zaal bleken te zitten. ,,Daar moest ik even van slikken. Het is ook niet de bedoeling om het op zo’n grote schaal te organiseren. De verhalen vragen om een kleine besloten setting, de huiskamer, waarin verteller en degenen die luisteren zich veilig voelen. Het is een waardevol project waarin de verhalen worden doorverteld. Dus mensen als jij jouw verhaal wil vertellen, doe mee. Ik heb mijn verhaal verteld in het huis waar ik als baby en kleuter zat ondergedoken.”
Vanuit de zaal zegt Esther: ,,Ik heb in de Zaanstreek ondergedoken gezeten. En ben daar in het huis geweest. Het was fantastisch en het voelde heel fijn.” Flory:  ,,Het is ook helend. Voor jezelf en voor degenen die luisteren.’’

Niet uitgenodigd
Voorts was er verbazing over het feit dat het VBV niet is uitgenodigd voor de komende opening van het nieuwe Holocaust Museum. De oorzaak ligt in het verleden waarbij het VBV bij de verdeling van Maror vocht voor de eerste rechten van de overlevenden. Die zaak werd door het VBV gewonnen, waardoor 80 procent voor individuele uitkeringen werd vrijgemaakt en 20 procent voor de joodse instellingen. Die waren er vooraf vanuit gegaan dat zij in aanmerking zouden komen voor het grootste deel. Die gewonnen strijd wordt het VBV tot aan de dag van vandaag nog steeds na gedragen.

Theater gevolgd door high tea
Na het ’zakelijke’ gedeelte was het de beurt aan theatermaker Leon Giesen met zijn voorstelling ‘De Loterijman’. Hij nam de zaal mee in zijn zoektocht naar een oorlogsmisdadiger die een schat zou hebben begraven in de bossen van Baarn. De schat werd nooit gevonden maar Giesen ontdekte wel de vergeten moord op de Baarnse joodse tandarts Arnold Loterijman die hij uit de vergetelheid haalde en een gezicht gaf.
Tot slot was er de high tea die deed denken aan de ‘Vleespotten van Egypte’. Kwalificaties als rijk en overvloedig zijn hier op zijn plaats. Tussen al het lekkers en de gezelligheid ontbraken uiteraard de traditionele kroketten niet.
Voorzitter Flory Neter had dan ook één kernachtige conclusie: ,,Het was goed en gezellig.”