verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
21 oktober 2020 claims-conference geen-categorie

Onderhandelingen Claims Conference en Duitse regering

Uitkomst van overleg Claims Conference en Duitse regering

Recente onderhandelingen tussen Duitsland en de Claims Conference hebben geresulteerd in een verhoging van de uitkeringen uit het Artikel-2-Fonds. Vanaf 01-01-2021 wordt het maandelijkse bedrag €580,=. Aangezien de CC eens per drie maanden uitbetaald betekent dit dat Artikel-2-gerechtigden op 01-01-2021 een bedrag van €1.740,= kunnen verwachten.

Alleen Joodse nazi-slachtoffers die in aanmerking komen voor het ‘Hardship Fund’ komen in aanmerking voor een extra bedrag van €2.400,=. De uitbetaling daarvan gebeurt in de komende twee jaren en in twee tranches te beginnen op 1 december 2020. Het betreffen dus extra betalingen alleen in het kader van het ‘Hardship Fund’ en deze uitkeringen zijn niet bestemd voor Artikel-2-gerechtigden. Dit totaal bedrag van € 2.400,- is een aanvullende steun voor de armste holocaustoverlevenden.

Eerder publiceerde het VBV dat indien een Artikel-2-uitkeringsgerechtigde na 1 januari 2020 is overleden, de weduwe of weduwnaar recht heeft op een “overgangsuitkering” van maximaal negen maanden op voorwaarde dat deze weduwe of weduwnaar geen BEG-partnerpensioen ontvangt.

Uitbreiding erkende getto’s
Duitsland stemde ook in met een uitbreiding van het aantal officieel erkende getto’s. Het betreffen hier ‘open getto’s’ in Bulgarije en ‘open getto’s’ in Roemenië. Totaal betreft het hier 27 nieuw erkende getto’s waardoor overlevenden uit deze open getto’s ook in aanmerking kunnen komen voor compensatiegelden waaronder getto-uitkeringen(pensioenen) en Artikel-2-uitkeringen.
Vooralsnog blijft alleen Amsterdam het enige erkende open getto in Nederland.

Over de Claims Conference
Gideon Taylor
, voorzitter van de Claims Conference, stelt dat de onderhandelingsdelegatie zich heeft ingespannen om de doelgroep van holocaustoverlevenden zoveel mogelijk op alle fronten te ondersteunen in hun laatste levensfase. “Het zal altijd onze morele verplichting blijven om voor elke overlevende te blijven vechten.”
Greg Schneider, Executive Vice President van de Claims Conference, meldt onder meer dat deze nieuwe overeenkomst nu ook ten goede komt aan tienduizenden van de armste overlevenden. Naarmate deze groep ouder wordt, worden ook hun behoeften groter. Een hoofdrol was weggelegd voor de speciale onderhandelaar van de Claims Conference ambassadeur Stuart E. Eizenstat.

Overwegingen
De pandemie heeft vele negatieve gevolgen voor de groep ouderen. Een aanzienlijk aantal overlevenden, onder meer in de voormalige Sovjet-Unie, leeft in armoede en het coronavirus heeft hun economische situatie alleen maar verergerd. Deze extra fondsen zijn dus bedoeld om de forse stijging van de kosten van levensonderhoud enigszins te compenseren.
De Claims Conference financiert wereldwijd ook thuiszorg voor meer dan 83.000 kwetsbare Holocaustoverlevenden, waardoor zij waardig en in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Naar verwachting komen ongeveer 240.000 overlevenden in aanmerking voor deze aanvullende betalingen. De grootste populaties wonen in Israël, Noord-Amerika, de voormalige Sovjet-Unie en in West-Europa.