verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
17 maart 2011 geschiedenis gezocht

Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation

De voorzitter van het VBV werd recent benaderd door de Jewish Joint Distribution Organisation, doorgaans kortweg aangeduid met ‘de Joint’. Deze organisatie werkte en werkt nog steeds in meer dan zeventig landen en bestrijdt armoede en honger.

Na de WO-II was de Joint ook in Nederland actief om direct leed te helpen bestrijden. Zo ontvingen de joodse maatschappelijke organisaties grote financiële bijdragen bedoeld onder meer om de wezen en joodse gerepatrieerden op te vangen en te voorzien van al het nodige.
Echter, ook particulieren schijnen via de Joint hulp te hebben ontvangen.

Op zoek naar persoonlijke ervaringen
De Joint is op zoek naar mensen die in de naoorlogse periode werden geholpen door de Joint.
De Joint is bezig om het hele bestand te digitaliseren waardoor dit toegankelijker wordt en waardoor het eenvoudiger wordt om historisch onderzoek te plegen.

De insteek is dat zij die hulp van de Joint ontvingen hulp kunnen krijgen bij het onderzoek naar hun eigen verleden. Er wordt als mogelijke tegenprestatie verwacht dat zij voor de media hun verhaal in samenhang met de Joint vertellen.
Mocht het bovenstaande u persoonlijk betreffen of iemand in uw naaste omgeving, neem dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact met ons op.
Uw reactie graag naar info@vbvinfo.nl of naar postbus 87594, 1080 JN Amsterdam.