verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 augustus 2011 geen-categorie

Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom

Interim-manager moet Beth Shalom uit slop halen.

ALL ANIMALS ARE EQUAL,BUTSOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS.

Via de website van het VBV maar ook in diverse media werd gemeld dat het bestuur van Beth Shalom de heer Jeroen Collette (57 jaar) heeft aangesteld als interim-manager en naar het zich laat aanzien ook als trouble shooter. De Raad van Toezicht (RvT) van Beth Shalom verwacht van hem dat hij in deze functie het huidige management -onder Michael Bloemendal (56 jaar)- weer op de rails kan krijgen. Aanleiding en reden voor deze wijzigingen in het management zijn de verontrustende rapporten van de inspectie en vele geluiden –zowel recent als uit het verleden- over mismanagement en ontbrekende en/of niet nageleefde protocollen in deze zorginstellingen in Amsterdam en Amstelveen.

Vooropgesteld moet worden dat Collette een indrukwekkende staat van dienst heeft. Hij is een bekende in het zorgcircuit en heeft onder meer als manager gewerkt in het Eindhovens Catharina ziekenhuis, het Eindhovens Diakonessen ziekenhuis, de provincie Friesland, het College voor Zorgverzekeringen & College Toezicht Zorgverzekeringen in Amstelveen, Leids Universitair Medisch Centrum, vijf jaar als divisiedirecteur Bedrijfsvoering en vervolgens drie jaar als directeur Facilitair Bedrijf. Dat is wat Google uit de archieven haalt. Eveneens is via internet te vinden dat de marktconforme tarieven voor deze categorie managers gemiddeld tussen de €1.000,- en €1.300,- euro excl. BTW- per dag liggen.

Oorzaak en gevolg
Met deze achtergrond moge het duidelijk zijn dat Collette weliswaar duur is maar de cruciale vraag is waarom zo’n kostbare ingreep terwijl een sinds jaren falende manager blijft zitten?
Collette zegt op internet: “Ik denk dat ik bij 60% van de opdrachten te horen krijg dat ik duur ben. Dat komt dan niet bij de opdrachtgever vandaan, maar van de interne organisatie. Ik ga nooit zwaar in de verdediging, je moet proberen het enigszins langs je heen te laten gaan. Ik kan me voorstellen dat men zo denkt: een dure interim-manager die ons gaat vertellen dat we moeten bezuinigen.
En heb je het dan over echt duur, dan is dat uiteraard Bloemendal met een salaris van bijna anderhalve ton per jaar. Dat is voor de goede kijker al heel lang een kostbare en een onverantwoorde uitgave gebleken. Bloemendal immers, is de oorzaak dat een manager van het ‘kaliber Collette’ moest worden aangetrokken om puin te komen ruimen.Kijk naar de resultaten van en klachten over het management van de afgelopen jaren.

Falend beleid
De informatie dat het honorarium ‘marktconform is’, zal vast wel kloppen maar wij mogen niet uit het oog verliezen dat deze extra financiële last mede is veroorzaakt door het falend beleid van de huidige manager.
De benoeming van een interim is ongetwijfeld noodzakelijk en dat dit extra kosten met zich meebrengt is eveneens logisch. Echter de gezamenlijke posten van zowel de interim als de huidige directeur (140.000 euro ) lijkt toch een wel wat te zware belasting voor de stichting Beth Shalom die toch al in een financieel moeilijke positie schijnt te verkeren.Tel het honorarium van de interim op bij Bloemendals jaarloon dan mag je in alle objectiviteit vaststellen dat dit management een mega-waterhoofd aangemeten heeft gekregen.
Prioriteit behoort bij de bewoners te liggen en niet bij het management. De bewoners mogen in deze situatie in geen geval de dupe worden.

Het is onbegrijpelijk dat de RvT zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de huidige directeur. Het is de RvT die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het maken van zulke extra hoge kosten.
De RvT heeft jarenlang deze onwaardige situatie laten voortduren en heeft getolereerd dat een zeer goed gekwalificeerde adjunct werd tegengewerkt en binnen zes maanden zelfs werd weggewerkt. Verbeteringen zoals voorgeschreven door de inspectie konden niet worden uitgevoerd.
Zoals het VBV -sinds het bekend worden van deze kwestie- steeds heeft gezegd, moet er afscheid worden genomen van deze falende bestuurder/manager en moet er met spoed worden gezocht naar een competente vrouw of man.

Antieke conceptplannen van aanpak nu pas uitgepakt
In een nieuwsbericht op internet meldt Beth Shalom: “Collette gaat het proces leiden naar verbetering van de kwaliteit van de zorg in het centrum en van de hele organisatie. Uitgangspunt voor zijn werkzaamheden is het conceptplan van aanpak, dat de zittende bestuurder Michael Bloemendal eerder opstelde. Collette werkt in dit traject nauw samen met Bloemendal, die zijn taken tijdelijk heeft overgedragen om zich in te zetten voor de dagelijkse gang van zaken in de organisatie en de bewaking van de Joodse identiteit.”

Het is triest om te moeten constateren dat het huidige toch al dure management heeft gefaald en nu nog eens moet worden geassisteerd door een nog duurdere interim-manager. Zien de bestuurders van Beth Shalom deze zorginstelling als opleidingsinstituut voor een al jaren falende manager? Moet de joodse gemeenschap tezamen met alle overige subsidiegevers daarvoor financieel bloeden?
Dat wordt dan een exorbitant dure les en het resultaat moet nog maar worden afgewacht. Met het jarenlange mismanagement voor ogen is dat resultaat wel voorspelbaar!

Niet aanblijven maar afblijven
Het VBV ziet geen heil in het aanblijven van Bloemendal en/of het behouden van functies binnen Beth Shalom. Gedurende zijn bewind sinds zijn aanstelling in 2000, is Beth Shalom naar een bedenkelijk niveau afgegleden en alleen al zijn aanwezigheid is een bedreiging voor welke nieuwe manager dan ook. De eis is daarom ook dat hij per direct op non-actief wordt gesteld mede gezien het reële risico dat hij zich zal mengen in de beleidshervormingen en de aanpassingen conform de zorgprotocollen. Dat station is gepasseerd.

Bloemendal zelf geeft al toe dat na de eerste klachten bij het SIGRA in 2004, de daarna doorgevoerde verbeteringen helaas zijn ‘verwaterd’. Blijft hij in functie dan is het risico levensgroot dat kostbare verbeteringen die Collette ongetwijfeld wil implementeren ook weer in hoog tempo zullen ‘verwateren’.

Collette op Twitter: “wat kunnen mensen elkaar opsluiten in constructen, waarbij ‘een buigt voor de ander” en citeert George Orwell’s animalfarm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.
De visie van het VBV-bestuur is dat de bewoners van Beth Shalom ‘more equal’ zijn dan het management.