verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
5 mei 2011 verslag

Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop

Korte samenvatting van de voordracht door Hans Knoop op 20 maart 2011 tijdens de middagbijeenkomst van het VBV

Moeten wij de oorlogsmisdaden onder de aandacht houden? Jazeker, oorlogsmisdaden verjaren nooit.
Diverse conventies hebben dit bevestigd.
Voor oorlogsmisdaden geldt het universaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat ieder land dat lid is van de Verenigde Naties een oorlogsmisdadiger kan berechten.
Het internationale strafhof in Den Haag kan sinds de oprichting deze misdadigers berechten.
Dit wordt echter bemoeilijkt door de tijd, aangezien de bewijzen moeilijker te vergaren zijn en in de rechtsorde ook in deze misdaden altijd door bewijzen gestaafd moeten zijn.
Hoe langer de tijd tussen de berechting en de daden zit, bemoeilijkt het laten getuigen van ooggetuigen; zij zijn door de lange tijdsperiode vaak al overleden en zal de rechter genoodzaakt zijn de dader van de oorlogsmisdaden vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs. (Demjanjuk, hij ontkent dat hij misdaden heeft begaan)
Soms lukt het wel zie case Erich Priebke (90 jr)die in Italië berecht is. Hij heeft 335 onschuldige Italianen als represaille laten neerschieten. Uiteindelijk is er door een militaire rechtbank recht gesproken en heeft hij levenslang huisarrest gekregen. Priebke heeft altijd zijn misdaden toegegeven.
Ooggetuigen en documenten zijn de belangrijkste bewijzen tijdens deze processen tegen oorlogsmisdadigers. De strafmaat wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds lager gezien de bewijzen die er nog zijn en gezien de hoge leeftijd van de plegers van de misdaden. Dit is natuurlijk onverteerbaar en geeft alle betrokkenen een kater. Toch moeten oorlogsmisdaden nooit verjaren! Het is een belangrijke preventie voor toekomstige oorlogsmisdaden en de misdadigers!
Nog steeds worden oorlogsmisdaden getoetst, het Hof in Den Haag is momenteel aan het bezien of Libië/Gadaffi vervolgd moet worden voor misdaden tegen de menselijkheid.
(enige landen die het strafhof in Den Haag niet erkennen zijn Israël en de VS)
Rechters van het Internationaal strafhof in Den Haag werken weliswaar voor gerechtshoven geïnstalleerd door de UN maar leggen voordat zij beginnen de eed af en werken als onafhankelijke rechters, het maakt dus niet uit welke nationaliteit zij ook bezitten.
Cases Goldstone, heeft ten gevolg gehad dat er in Israël diverse zaken zijn vervolgd, geen enkel land heeft schone handen tijdens een oorlog ook Israël niet. Het betrof overtredingen (36) zoals het beschieten van een moskee in Gaza city waarbij 38 biddende moslims zijn gedood, Israël zei bewijs te hebben dat er in de moskee wapens werden bewaard. Echter, er had tijdens het gebed niet ge- en beschoten mogen worden. Israël onderzoekt deze en de andere 35 zaken die Goldstone aan de kaak heeft gesteld. Israël heeft een goed en degelijk rechtssysteem.
Conclusie: Oorlogsmisdaden mogen nooit verjaren!

Hetty Gazan, notulist.