verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
26 december 2014 claims-conference uitkeringen-algemeen

Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.

Fonds voor Verloren Kinderjaren

Het Fonds ‘Verloren Kinderjaren’ is een erkenning van specifieke en unieke consequenties van joden die de tweede wereldoorlog overleefden als kinderen.
Criteria voor rechthebbenden zijn:

1)      Verblijf in concentratiekamp en/of

2)      Verblijf in getto en/of

3)      Onderduikperiode van minimaal zes maanden)

4)      Valse identiteit.

Het fonds wordt geopend op 1 januari 2015. De Claims Conference zal aanvraagformulieren toezenden aan allen die op enigerlei wijze via hen een betaling ontvangen. Deze personen zijn al door de Claims Conference op legitimiteit gecontroleerd.

Gerechtigden voor dit fonds ontvangen op verzoek een eenmalige betaling van 2.500 Euro. Eerdere betalingen via de Claims Conference geven echter geen garantie dat men ook voor dit programma rechthebbend is. Gedetailleerde regelgeving en informatie omtrent het rechthebbend zijn, is te vinden op de website van de Claims Conference.

Indien u meent voor dit fonds in aanmerking te komen en beantwoordt aan bovengenoemde richtlijnen van het ‘Child Surviver Fund’ (Fonds Verloren Kinderjaren) maar desondanks geen aanvraagformulier heeft ontvangen dan kunt u dit aanvragen via de website www.claimscon.org.

Als u in USA verblijft kunt u contact opnemen met het Service Departement van de Claims Conference (1) 646-536-9100 of via de emailadres info@claimscon.org. 

De aanvraagformulieren zijn kosteloos en ook de aanvraag zelf is vrij van kosten en U heeft hier geen advocaat bij nodig. 

>> Er kan geen aanvraag worden ingediend voor reeds overleden personen.
>> Er is geen inkomenslimiet.

Voor vragen en informatie kan contact worden opgenomen met JMW of met het VBV.

Bron: Claims Conference