verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
27 april 2010 artikel-2-uitkeringen

Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik

Na de wijziging van de Criteria inzake de CADSU en het Sterrengeld heeft een aantal mensen het VBV benaderd met vragen over de limiet van 18 maanden onderduik.
Daarover werd navraag gedaan bij de Claims Conference. Het VBV kreeg onderstaand antwoord.

In 1990 werd het Artikel-2-fonds opgericht voor Nazislachtoffers die niet in aanmerking konden komen voor een uitkering uit het Bundes Entsch