verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
16 juli 2013 getto-uitkeringen

Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV

Oproep aan hen die werden afgewezen wegens ontkenning van de gettostatus van Amsterdam
In het vorige bericht op deze site lieten wij u weten de modelbrief te hebben verwijderd op advies van onze advocaat en na zijn contact met de BADV (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen).

Zoals bekend bewerkstelligde onze advocaat dat de gettostatus van Amsterdam t.b.v. het gettopensioen werd geaccepteerd door de DRV. Het ligt in de bedoeling dat voor de BADV, dus voor het gettofonds, de volgende route wordt gelopen:
* Het VBV zal de verdere procedure voor hen die werden afgewezen gezamenlijk proberen af te handelen.
* Via een ‘Klagevermeidungsvereinbarung’ wordt een overeenkomst gesloten zodat een proces wordt vermeden en evenmin verdere persoonlijke klachten/bezwaren behoeven te worden ingediend.
* Dit kan dan als proefproces dienen waarbij alle verdere belanghebbenden met name worden genoemd. In de bijbehorende lijst moeten dan alle namen worden vermeld voorzien van juiste adressering, registratienummer en tenaamstelling.
* Deze overeenkomst houdt tevens in dat de BADV een verklaring afgeeft om af te zien van afwijzingen wegens overschrijden van de bezwaartermijn.
 
Nadat de fundamentele vraag over de status van het Getto van Amsterdam in positieve zin is beantwoord, zouden daarna alle individuele aanvragen kunnen worden herzien. Het spreekt van zelf dat afwijzingen zoals bij voorbeeld op grond van leeftijd hier buiten vallen.
Wij verwachten in de loop van deze week een bericht hierover van de BADV.

Een zo compleet mogelijke lijst
Het VBV verzoekt leden en niet-leden die willen meeliften met de hierboven voorgestelde route om zich via deze site te melden onder vermelding van:
* Volledige naam
* Adres
* Registratienummer BADV
* Indien mogelijk de datum van afwijzing wegens gettostatus van Amsterdam.
Stuur a.u.b. aan info@vbvinfo.nl