verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
1 juni 2014 getto-uitkeringen

Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?

GETTOFONDS

Criteria voor de aanvraag van een éénmalige uitkering van €2.000,- vanuit Duitsland via Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

Let op:

Indien een rechthebbende het indienen van een aanvraag is komen te overlijden, kunnen eventuele erfgenamen alsnog recht doen gelden op deze eenmalige uitkering.

1)     Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >                Ga naar vraag 2).
 • Neen >         Niet gerechtigd

2)     Woonde u enige tijd in een gebied dat als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                Ga naar vraag 3)
 • Neen >         Niet gerechtigd

3)     Is uw geboortejaar 1940 of eerder?

 • Ja >                Ga naar vraag 4)
 • Neen >         Niet gerechtigd

4)     Is het aannemelijk dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt tijdens uw verblijf in een gebied dat in die periode als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen; neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd

 Bijzondere bepalingen alleen inzake het getto van Amsterdam:

5)     Woonde u enige tijd in Amsterdam tussen september 1941 en september 1943?

 • Ja  >               Ga naar vraag 6
 • Neen  >        Niet gerechtigd

6)     Woonde u in een van de als getto aangemerkte wijken, te weten Centrum, Rivierenbuurt of Transvaalbuurt? (straatnamen zijn bekend en op te vragen bij het VBV)

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen; neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd.