verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
27 november 2008 ministerie-vws svb-wuv-wubo

Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen

I.v.m de overgang van de PUR naar de Sociale verzekeringsbank bereiken ons de laatste tijd veel vragen omtrent de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Men vraagt zich af of de BEU ook betrekking heeft op de Uitkeringen zoals de WUV en het BP. Wij hebben Andre Kuijpers van de Cli