verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
11 februari 2012 artikel-2-uitkeringen belastingen

VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering

Op donderdag 2 februari j.l. hadden Flory Neter en Wil Groen in Den Haag een overleg onder meer met de heer Omzigt, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Omzigt heeft onder andere financiën en Europese zaken in zijn portefeuille.
Het overleg vond plaats in het kader van de fiscalisering door de Nederlandse overheid van het smartengeld, te weten de Artikel-2-uitkering, en de daarmee verband houdende problematiek voor de ontvangers.
Tevens verzond het VBV-bestuur hierover een brief rechtstreeks aan de Staatssecretaris Frans Weekers, welke u hier of via de link onder dit bericht kunt  lezen.
Reeds enkele dagen daarna, op 9 februari, werden hierover Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris.
Hieronder de inbreng van de CDA-fractie:

Joodse smartengelduitkeringen

De leden van de CDA-fractie willen graag een aantal vragen stellen over de belastingheffing over de smartengelden die worden uitbetaald aan slachtoffers van vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier de smartengelden, die een uitvloeisel zijn van onderhandelingen tussen de Duitse overheid en de Claims Conference. Deze worden uitgekeerd aan vervolgingsslachtoffers (niet hun nabestaanden), zijn beperkt in omvang en kennen zowel een vermogenstoets als een inkomenstoets. In de overeenkomst is vastgelegd dat de uitbetaling smartengeld is en dat het periodiek wordt uitbetaald, zo lang de persoon in kwestie in leven is.

  • Kan de staatssecretaris bevestigen dat deze smartengelden niet in de heffing van inkomstenbelasting betrokken worden, maar wel onderworpen zijn aan de heffing van premies volksverzekeringen en wel mee tellen bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen?
  • Klopt het dat er in dit geval geen bron van inkomen is waarbij aangeknoopt kan worden?
  • Zo nee, wat is dan de bron van inkomen?
  • Kan de staatssecretaris toelichten waarom deze smartengelden niet belast zijn voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de premies volksverzekeringen?
  • Is de staatssecretaris bereid om met de Duitse Minister van Financiën te overleggen over de belastingheffing over deze smartengelden?