verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
17 juni 2008 claims-conference

Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference

Enkele dagen terug liet het VBV een nieuwsbericht uitgaan inzake de nieuwe criteria van het Artikel 2 fonds. Verwezen werd naar de correspondentie met ondermeer de Duitse Bondsdag.

Het VBV krijgt van diverse zijden berichten dat de nieuwe criteria inzake artikel 2 niet door iedereen juist worden ge?nterpreteerd. Om verwarring hierover uit te sluiten, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voorheen uitgesloten maar nu wel rechthebbend, zijn:

1. Zij die een CADSU-uitkering ontvingen en ook in een concentratiekamp hebben gezeten en voldoen aan de overige criteria.

2. Wezen of half-wezen die een CADSU-uitkering kregen voor vermoorde familieleden en voldoen aan de overige criteria.

Zij die 18 maanden of langer ondergedoken waren en geen CADSU-uitkering ontvingen, waren in principe al rechthebbend voor een artikel 2 uitkering.

Nog dubieus is wat de Duitse overheid gaat doen met hen die wel ?sterrengeld?-CADSU hebben ontvangen en die ook waren ondergedoken.

Onverkort geldt dat men moet beantwoorden aan de door de Duitse overheid gestelde criteria. Ook de inkomenspositie speelt daarbij een rol.