verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
17 juni 2008

Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference

Enkele dagen terug liet het VBV een nieuwsbericht uitgaan inzake de nieuwe criteria van het Artikel 2 fonds. Verwezen werd naar de correspondentie met ondermeer de Duitse Bondsdag.

Het VBV krijgt van diverse zijden berichten dat de nieuwe criteria inzake artikel 2 niet door iedereen juist worden ge?nterpreteerd. Om verwarring hierover uit te sluiten, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voorheen uitgesloten maar nu wel rechthebbend, zijn:

1. Zij die een CADSU-uitkering ontvingen en ook in een concentratiekamp hebben gezeten en voldoen aan de overige criteria.

2. Wezen of half-wezen die een CADSU-uitkering kregen voor vermoorde familieleden en voldoen aan de overige criteria.

Zij die 18 maanden of langer ondergedoken waren en geen CADSU-uitkering ontvingen, waren in principe al rechthebbend voor een artikel 2 uitkering.

Nog dubieus is wat de Duitse overheid gaat doen met hen die wel ?sterrengeld?-CADSU hebben ontvangen en die ook waren ondergedoken.

Onverkort geldt dat men moet beantwoorden aan de door de Duitse overheid gestelde criteria. Ook de inkomenspositie speelt daarbij een rol.