verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
2 november 2018 svb-wuv-wubo

Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018

Vermogenskorting WUV/WUBO

In 1999 werd onder meer door acties van mr. Bierenbroodspot het percentage vermogenskorting op WUV/WUBO-uitkeringen van 6% stapsgewijs uiteindelijk verlaagd naar 4 %. Deze vermogenskorting werd per 1 januari 2018 verder verlaagd naar 2,02 %.

Indien vermogenskorting van toepassing is op uw uitkering WUV of WUBO en als u deze korting verlaagd wil zien naar 2,02% waardoor uw uitkering hoger zal worden dan moet u zelf een verzoek indienen voor herberekening.
U wordt geadviseerd om daarbij tevens aan te geven dat u deze verlaging naar 2,02% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 wil laten toepassen op uw WUV (of WUBO) uitkering.
Zover bij het VBV bekend wordt deze vermogenskorting niet ambtshalve en dus niet automatisch door de SVB doorberekend. 

Lagere percentages in 2019?
Het is bij de SVB nog niet bekend of de vermogenskorting per 1 januari 2019 verder wordt verlaagd als gevolg van een mogelijke daling in 2019 van het heffingspercentage dat geldt voor opbrengsten van spaargeld in box 3.
Ook daarover zal het VBV zich nog nader laten informeren en tevens zal worden verzocht of men ambtshalve deze correcties voortaan standaard bij iedereen zou willen toepassen. Zodra de SVB hierop heeft geantwoord krijgt u dit uiteraard weer te lezen via deze website.