verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
17 januari 2018 getto-uitkeringen nieuws

Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer

50PLUS activeert Vaste Commissie Financiën

Martin van Rooijen, lid Tweede Kamer 50PLUS, heeft de Vaste Commissie Financiën verzocht om een agendapunt toe te voegen aan de eerstvolgende procedurevergadering. Het betreft een verzoek tot het openbaar maken van het advies van de Landsadvocaat inzake de vrijstellingen voor de Artikel-2-fondsuitkeringen. De heer van Rooijen is van mening dat dit advies van essentieel belang is voor de kamer om te voldoen aan haar grondwettelijke plicht om de regering te controleren. Zie ook de recente column van hoogleraar belastingrecht prof. dr. Peter Essers in het weekblad Fiscaal Recht dat eerder op deze site werd gepubliceerd. Ook hij wees op een omissie in deze kwestie.
Deze bijdrage met de tittel ‘Amoreel of immoreel?’ wordt nogmaals hieronder toegevoegd als bijlage.

Het verzoek van Van Rooijen is inmiddels gehonoreerd en zal worden behandeld in de vergadering van 25 januari a.s.