verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 april 2018 nieuws

Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in Israël

Aan de VBV-leden in Israël

VBV-voorzitter Flory Neter heeft gepland om de twee laatste weken van april in Israël te zijn. Ditmaal echter, is er nog geen VBV-bijeenkomst gepland aangezien er verleden jaar slechts een zeer gering aantal mensen aanwezig was of kon zijn. Het is lastig om in te schatten of zo’n activiteit nog proportioneel is en/of gewenst wordt. Mogelijk ook waren het slechte weer en de puinhopen rond het treinstation evenals rond de plaats van samenkomst oorzaken van die summiere opkomst. Evenmin is uit te sluiten dat, met het klimmen der jaren, de inspanning om naar Stichting Elah te komen toch een te grote belasting is geworden.

Voorlopig wordt een VBV-bijeenkomst/vergadering gepland op een nog nader te bepalen plaats in Tel Aviv op zondag 22 april om 11.00 uur.

Indien u daarbij aanwezig zult zijn, laat dit dan a.u.b. per ommegaande of uiterlijk dinsdag 22 april via e-mail weten: info@vbvinfo.nl   of   flrneter@gmail.com

Bij tien of meer aanmeldingen zal deze VBV-bijeenkomst doorgaan.
Zij die zich hebben aangemeld, krijgen rechtstreeks via de e-mail antwoord of deze bijeenkomst doorgaat en zo ja, waar deze in Tel Aviv zal worden gehouden.

Met een hartelijke groet en tot in Israël,
Flory Neter