verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
9 november 2021 geen-categorie zoom-bijeenkomst

Zoomvoordracht/webinar over Cosel van 22 augustus 2021 nu op You-Tube

You-tube verrijkt met Cosel-voordracht van Van Rens

De lezing van het echtpaar Van Rens-Wilms op zondag 22 augustus 2021 betrof een historisch onderzoek naar wat zich in en rond Cosel heeft afgespeeld tijdens WO-2. Zij die inlogden volgden met grote belangstelling het uitstekend gedocumenteerde verhaal van historicus Herman van Rens; een verhaal met gruwelijke elementen over wat daar tijdens de oorlog onder regie van Nazi-Duitsland is gebeurd.
Naderhand bleken veel meer mensen geïnteresseerd in dit stuk, tot voor kort vrijwel onbekend gebleven, geschiedenis dat Van Rens boven water kreeg.
Gelukkig werd deze Webinar integraal opgenomen en medebestuurder/redacteur Leo van Gelderen heeft deze digitale opname in zijn geheel op You-Tube kunnen zetten.
Indien u deze voordracht (nogmaals) wilt zien en beluisteren, klik op:        
https://youtu.be/JTcUFYBQBLw