verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
23 december 2018 belastingen

Bericht van Ministerie Financiën over vrijstelling belastingen

Regeling belastingvrijdom getto-uitkeringen
Op 2 oktober werd op deze website aangekondigd dat het verzoek om getto-uitkeringen vrij te stellen van belasting zou worden ngewilligd en wel met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016. Een nadere omschrijving van alle onder deze regeling vallende uitkeringen volgt nog in een bericht op deze website naar verwachting februari 2019.

Ministeriële publicatie op 28-12-2018  
In overleg met het VBV laat het ministerie nog het volgende weten:
De eerder door het Ministerie van Financiën aangekondigde oplossing voor de getto-uitkeringen is opgenomen in een ministeriële regeling die op 28 december 2018 zal worden gepubliceerd. De ministeriële regeling zal in werking treden op 1 januari 2019 en terugwerkende kracht hebben tot en met 1 januari 2016. De Belastingdienst zal daarop volgend in februari 2019 communicatie inzetten om de belanghebbenden te benaderen over de gevolgen van de regeling en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. In de communicatieberichten zal ook worden aangegeven waar u terecht kunt voor vragen en hulp. Hartelijk dank voor uw aanmelding als donateur. Binnenkort ontvangt u nader bericht via het kantoor BWF dat de administratie voor het VBV t.b.v. donateurs en financiën verzorgt en bijhoudt.