verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
Informatie getto-pensioenen door JMW bij LJG. Commentaar, historie en risico’s.
7 februari 2022 getto-uitkeringen nieuws

Informatie getto-pensioenen door JMW bij LJG. Commentaar, historie en risico’s.

Een prijzenswaardig initiatief? Pas op, niets nieuws onder de zon!

JMW heeft samen met de LJG op a.s. dinsdag 8 februari een voorlichtingsmiddag georganiseerd met als thema “Recht op Getto[pensioen”. Dat zou een aantal jaren geleden een prijzenswaardig initiatief zijn geweest. Het is echter niet alleen wat laat maar ook buitengewoon riskant. Dat is de visie van VBV-voorzitter Flory Neter en het in gettopensioenen gespecialiseerde advocatenkantoor Weber in Tel Aviv.

Het VBV is al vanaf 2011 steeds intensief bezig geweest met die gettopensioenen. Als eerste stap echter moest Duitsland er van worden overtuigd dat Amsterdam als getto moest worden gezien.

De 17de januari 2014 werd gedenkwaardig. VBV-bestuursdelegatie, Flory Neter, Wil Groen en Eddy Neter overtuigden die ochtend de top van het Duitse Ministerie van Financiën: Amsterdam werd op die dag officieel erkend als ‘Open Getto’.

Gevolgen van erkenning
De eerste aanvragen werden succesvol vanuit het VBV afgehandeld. Toen nog werkten de Duitse kantoren redelijk soepel en niet al te ambtelijk. Controle echter op de uiteindelijke berekeningen bleek hogeschoolrijden. Die kennis en kunde kwam kort daarna vanuit Israël. Het advocatenkantoor Weber bleek gespecialiseerd in vele vormen van herstelbetalingen vanuit Duitsland en ondersteunt ook de Israelische overheid bij de onderhandelingen.
Door het goed geoliede systeem samen met kantoor Weber werd ca zes miljoen euro’s aan ruim 600 aanvragers uitgekeerd terwijl een aantal holocaustoverlevenden nog steeds een maandelijkse uitkering vanuit Duitsland ontvangt.

“Recht op Gettopensioen”
Met deze aankondiging van de LJG lijkt het of er een nieuwe bron wordt aangeboord. De werkelijkheid is anders. Het aantal mensen dat recht heeft op een dergelijke uitkering wordt enerzijds beperkt door de regelgeving en anderzijds door het relatief klein aantal joden dat de holocaust overleefden. Hoeveel meer dan die inmiddels ruim 600 aanvragers kunnen nu nog recht hebben?
Ook JMW heeft een onbekend aantal aanvragen afgehandeld en een enkeling heeft dat zelfstandig gedaan.

Gevaar door verwarring
‘Buitengewoon riskant’ vraagt om nadere toelichting. Voorzitter Flory Neter die feitelijk alle aanvragen behandelt en afhandelt heeft de ervaring dat velen die een uitkering ontvingen en/of nog ontvangen, doorgaans niet meer precies weten wie of welke instantie betaalt of heeft betaald. Als met die onwetendheid een aanvraag voor eenzelfde persoon nog eens wordt ingediend met een afwijkende onderbouwing dan zijn echt ‘de rapen gaar’.
Het grote risico schuilt in de wet- en regelgeving. Elke nieuwe versie van een aanvraag wordt vergeleken met een eerdere aanvraag. Deze ‘Ueberpruefung Antrag’ kan leiden tot intrekken van maandelijkse betalingen en tot juridische stappen tegen de overlevende en/of familie. Niet is uit te sluiten dat reeds uitbetaalde bedragen in dat geval zullen worden teruggevorderd.

VBV-advies
Laat u niet misleiden door de kreet “Recht op Gettopensioen”. Dat recht is niet nieuw; uitkeringen konden al sinds 2014 worden aangevraagd nadat het ‘getto Amsterdam’ werd erkend. De meeste rechthebbenden hebben dit inmiddels wel aangevraagd. Kijk in bankafschriften want de uitgekeerde bedragen (vaak met terugwerkende kracht) liegen er doorgaans niet om en kunnen je nauwelijks zijn ontgaan.

Voor verdere informatie op deze website zie ook diverse VBV-nieuwsberichten waaronder: