verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
21 april 2012 belastingen

Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht

Joodse holocaust-overlevenden die smartengeld uit Duitsland ontvangen, moeten hierover wel sociale premies betalen; ook telt de uitkering mee bij het berekenen van de toeslagen.  Dit heeft de belastingkamer van het gerechtshof in Arnhem afgelopen dinsdag bepaald. Het Hof concludeerde dat als we het anders willen dat de belastingwetten moeten worden aangepast.
Recent ook ontving het VBV van Staatssecretaris Weekers van Financiën een antwoord op de brief van het bestuur van het VBV dd. 03-02-2012.
Deze brief is hier bijgevoegd. Zie daartoe de pdf.

Het VBV-bestuur is van mening dat waar Duitsland de betaling van Artikel 2 ziet als restitutie, de Nederlandse overheid geen schoonheidsprijs verdient als zij dit beschouwt als inkomen. Het getuigt van weinig compassie voor het  levenslot van de slachtoffers.
De staatssecretaris vergelijkt Artikel 2 met WUV en WUBO. Dat lijkt ons onjuist. WUV en WUBO zijn voortvloeisels uit het sociale stelsel. Derhalve zijn deze uitkeringen aan te merken als inkomen. Artikel 2 echter wordt periodiek uitbetaald als smartengeld en restitutie zoals dat ook staat vermeld op ieder bankafschrift.
Artikel 2 maakt dus geen deel uit van welk sociaal stelsel dan ook. Het is in het leven geroepen om  slachtoffers van het Nationaal socialisme te restitueren in de vorm van smartengeld. De overheid heeft misschien wel het recht om belasting en/of premie volksverzekeringen te heffen, maar is daartoe absoluut niet verplicht. De Staatssecretaris maakt in zijn antwoorden aan Kamer en VBV een vergelijking met slachtoffers van ander leed en ongelukken; dit is echter vervalsing van de historie. Er is geen enkele vergelijking mogelijk met de genocide op joden waar ook  Nederlandse overheidsinstanties vlijtig aan hebben meegewerkt. Zie ook de schokkende en onthullende boeken van Ad van Liempt, ‘De Oorlog en Jodenjagers’.
De belastingrechter geeft aan dat als wij het anders willen, de wet moeten worden aangepast. Gezien het feit dat het heffen van belasting en premie wel een recht maar geen plicht is, lijkt ons die aanpassing niet zo moeilijk en is wel dringend gewenst.